Роздрукувати сторінку

Психологія діяльності і навчальний менеджмент, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Психологія діяльності і навчальний менеджмент» відноситься до блоку дисципліни по вибору професійної освітньої програми вищої освіти (аспірантури). Вивчення дисципліни «Психологія діяльності і навчальний менеджмент» здійснюється згідно навчального плану вищої освіти (аспірантура) за напрямом підготовки Освіта та педагогічні науки, спрямованість освітньої програми Загальна педагогіки, історія педагогіки і освіти.

Метою освоєння дисципліни «Психологія діяльності і навчальний менеджмент» є підвищення освітнього рівня аспірантів в галузі загальної теорії менеджменту і специфіку її застосування в сфері освіти.

менеджмент-освіти

Завдання дисципліни:

- ознайомлення з основними підходами до оцінки, узагальнення та аналізу ефективності інноваційного управлінського досвіду в освіті;

- формування установки на творчий науковий підхід до підбиття підсумків вивчення та узагальнення передового та інноваційного управлінського досвіду в освіті;

- забезпечення методичної та технологічної готовності до практичного використання результатів вивчення та узагальнення передового та інноваційного управлінського досвіду в освіті в цілях дослідження.

Принципами вивчення дисципліни «Психологія діяльності і навчальний менеджмент» є:

- діяльнісна спрямованість (дисципліна орієнтована на дослідження моніторингу як процесу діяльності, а також – на самостійну діяльність аспіранта, як суб'єкта);

- випереджаючої освіти (акцент робиться на розгляді незавершених тенденцій, перспективні напрямки розвитку моделей моніторингу якості освіти на всіх рівнях освітньої системи);

- культуро-орієнтованість (розгляд процесів моніторингу якості здійснюється на широкому культурно-історичному, політико-економічному і інституційному тлі);

- проектність (моніторинг в освіті розглядається як безперервний процес проектування, реалізації і рефлексії результатів).

Психологія-діяльності-і-навчальний-менеджмент

По своїм цілям і змісту дисципліни простежуються міжпредметні та інтегративні зв'язки з дисциплінами: «Історія і філософія науки», «Методологія і методи наукових досліджень за напрямом освіта та педагогічні науки» і ін.

В результаті вивчення дисципліни аспірант повинен:

-- Знати:

– сутність і особливості інноваційного і передового управлінського досвіду в освіті;

– сучасні способи узагальнення інноваційного і передового управлінського досвіду в освіті;

– критерії оцінки ефективності інноваційного і передового управлінського досвіду в освіті.

-- Вміти:

– проектувати способи оцінки та узагальнення інноваційного і передового управлінського досвіду в освіті;

– застосовувати конкретні методики оцінки та узагальнення інноваційного та передового управлінського досвіду в освіті;

– представляти результати оцінки та узагальнення інноваційного і передового управлінського досвіду в освіті;

- здійснювати обмін інноваційним досвідом в області менеджменту освіти.

В області педагогічної діяльності вивчення дисципліни «Психологія діяльності і навчальний менеджмент» сприяє формуванню вмінь оцінки, узагальнення та аналізу ефективності інноваційного управлінського досвіду в освіті.

У галузі науково-дослідної діяльності вивчення дисципліни «Психологія діяльності і навчальний менеджмент» сприяє формуванню готовності до оцінки ефективності та інтерпретації результатів управлінського досвіду в освіті в рамках проведеного дослідження.

В області методичної діяльності вивчення дисципліни «Психологія діяльності і навчальний менеджмент» сприяє формуванню методичної і технологічної готовності до практичного використання результатів вивчення та узагальнення передового та інноваційного управлінського досвіду в освіті.

сфера-освіти

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Патрахіна Т.Н., Шарипов Ф.В., Братановський С.Н. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати магістерську роботу чи статтю з курсу «Психологія діяльності і навчальний менеджмент» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!