Роздрукувати сторінку

Морехідна астрономія, як навчальна дисципліна

« Назад

Морехідна астрономія являє собою одну з комплексу самостійних, але пов'язаних між собою дисциплін судноводіння.

Метою вивчення дисципліни є підготовка студентів до експлуатації судна, його навігаційного обладнання та астрономічних приладів.

астрономічні-прилади

Завдання дисципліни «Морехідна астрономія» включають:

- проведення випробувань і визначення працездатності навігаційних приладів і обладнання для астрономічних спостережень;

- забезпечення учнів знаннями і практичними навичками для визначення географічних координат місця судна по небесним світилам;

- визначення поправки компаса астрономічним способами;

- забезпечення системи підтримки служби часу на судні;

- інших додаткових навігаційних завдань, що вимагають оволодіння методами і прийомами морехідної астрономії.

Дисципліна відноситься до варіативної частини професійного циклу.

Для опанування матеріалу дисципліни «Морехідна астрономія» студент повинен бути здатний самостійно набувати з допомогою інформаційних технологій і використовувати в практичній діяльності нові знання та вміння, мати навички роботи з комп'ютером, вміти працювати з традиційними носіями інформації та пакетами прикладних програм.

Для вивчення курсу «Морехідна астрономія» є попередні дисципліни «Математика», «Фізика». Наступною дисципліною є окремі розділи дисципліни «Навігація і лоція».

Процес вивчення дисципліни «Морехідна астрономія» спрямований на формування в учня компетенцій, передбачених для морських спеціальностей:

Професійні компетенції:

– володіння теоретичними основами і практичними навичками визначення місця судна з оцінкою точності обсервацій; усвідомленим застосуванням навігаційних карт і засобів їх відображення.

– здатність передавати знання з дисциплін професійних циклів в освітніх установах середньої професійної та вищої професійної освіти.

Морехідна-астрономія

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- сучасну картину світу на основі цілісної системи природничих і математичних знань, цінності буття, життя, культури;

- зоряне небо, основні сузір'я, навігаційні зірки;

- основи визначення місця судна по небесним світилам з оцінкою точності;

- методи визначення поправки компаса.

-- Вміти:

- виконувати вивірки секстана;

застосовувати навігаційні карти і засоби їх відображення.

-- Володіти:

- здатність брати участь у проведенні випробувань та визначенні працездатності встановленого, експлуатованого і ремонтованого навігаційного і палубного транспортного обладнання, здійснювати спостереження за безпечною експлуатацією;

- здатність застосовувати базові знання фундаментальних і професійних дисциплін, проводити техніко-економічний аналіз, обґрунтовувати прийняті рішення з використання суднового обладнання, вміння вирішувати на їх основі практичні завдання професійної діяльності;

- здатність здійснювати збір, обробку, аналіз і систематизацію науково-технічної інформації та брати участь у проведенні наукових досліджень і виконанні технічних розробок;

- секстаном, пеленгатором, зоряним глобусом, вимірниками часу.

судноводіння

Над становленням та дослідженням особливостей предмету «Морехідна астрономія» працювали такі вчені: Чернієв Л.Ф., Красавцев Б.І., Долматов Б.П. та ін.

Таким чином, якщо Ви працюючий студент і не маєте часу, щоб самостійно писати дипломну роботу чи тези з курсу «Морехідна астрономія» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Вам радо тут допоможуть.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!