Роздрукувати сторінку

Екологічна геохімія, як навчальна дисципліна

« Назад

Геохімія – наука, що досліджує хімічний склад Землі, розповсюдження в ній хімічних елементів. Розуміння закономірностей протікання природних геохімічних процесів дає базову інформацію, необхідну для розуміння хімічних процесів, що протікають у навколишньому природному середовищі при її забрудненні хімічними речовинами та розробки заходів для запобігання наслідків втручання людини в природу.

Мета дисципліни – сформувати у студента уявлення про закономірності надходження та міграції хімічних елементів та їх сполук у абіогенних і біогенних компонентах природних і техногенних екосистем як компонентів біосфери.

геохімія

Завдання дисципліни:

– вивчити фізичні та хімічні властивості елементів, їх поширеність і форми знаходження в природних об'єктах, особливості поведінки в ендогенних, гіпергенних і біологічних процесах;

– отримати уявлення про циклічність геохімічних і біогеохімічних процесів, що відбуваються в літосфері, атмосфері, гідросфері і біосфері, ознайомитися з основними типами геохімічних бар'єрів;

– опанувати питання біологічної ролі хімічних елементів, вивчити залежність функціонування живих організмів від концентрації в них різних елементів і їх сполук;

– познайомитися з проблемами геохімічного забруднення урбанізованих територій та існуючими параметрами і методами, використовуваними для їх безпосередньої оцінки.

Студенти, які завершили вивчення даної дисципліни, повинні:

- мати уявлення: про багатогранність і взаємозумовленість процесів, пов'язаних з переміщенням хімічних елементів і їх сполук у біосфері;

- знати: особливості хімічного складу абіогенних і біогенних компонентів природних і техногенних екосистем, закономірності міграції в них хімічних елементів;

- вміти: проводити найпростіші еколого-геохімічні дослідження природних і техногенних екосистем.

Екологічна-геохімія

Курс передбачає наявність у студентів знань з загальної та аналітичної хімії, біогеохімії, ґрунтознавства, загальної біології, ботаніки, зоології, а також знань в області інших природничих наук в обсязі програм вищої професійної освіти.

Знання та навички, отримані студентами при вивченні даного курсу, будуть задіяні у процесі підготовки і написання дисертації за спеціальністю – Екологія.

Зміст викладається в наступній логічній послідовності.

Викладається хімічний склад компонентів навколишнього природного середовища (літосфери, атмосфери, континентальної і морської води, ґрунту) і розглядаються процеси, що протікають у природному середовищі як ендогенні, так і екзогенні. Розглядаються біогеохімічні цикли, що визначають кругообіг речовин у природі, процеси міграції, що призводять до концентрування і розсіяння хімічних елементів. Проводиться класифікація, опис найбільш істотних забруднювачів їжі і розглядається хімічна поведінка забруднювачів та їх вплив на природне середовище.

По завершенню дисципліни студенти повинні знати:

1. Склад, будову та хімічні властивості основних мінералів і природних хімічних сполук.

2. Принципові особливості фізико-хімічних процесів, що протікають в навколишньому середовищі та роль антропогенного чинника у них.

3. Методи і способи організації моніторингу навколишнього середовища.

4. Основні різновиди хімічних забруднень і способи їх запобігання або ліквідації наслідків.

По завершенню студенти повинні вміти:

1. Застосовувати отримані в області геохімії знання для вирішення конкретних науково-практичних, виробничих, педагогічних, інформаційно-пошукових, методичних та інших завдань.

хімічний-склад

Дослідженню особливостей курсу присвятили свої праці наступні науковці: Алєксєєнко В.А., Перельман А.І., Зарицький П.В. та ін.

Отже, якщо Ви студент, але й ще підробляєте, і необхідно замовити магістерську роботу чи презентацію з дисципліни «Екологічна геохімія» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!