Роздрукувати сторінку

Астрономія, як навчальна дисципліна

« Назад

Астрономія є основою для вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності».

Цілі та завдання дисципліни:

- усвідомлення принципової ролі астрономії в пізнанні фундаментальних законів природи та формуванні сучасної природничо-наукової картини світу;

- придбання знань про фізичну природу небесних тіл і систем, будови і еволюції Всесвіту, просторових і часових масштабах Всесвіту, найбільш важливих астрономічних відкриттів, які визначили розвиток науки і техніки;

- оволодіння вміннями пояснювати видиме положення та рух небесних тіл принципами визначення місцезнаходження і часу в астрономічних об'єктів, навичками практичного використання комп'ютерних програм для визначення вигляду зоряного неба в конкретному пункті для заданого часу;

- формування навичок використання природничо-наукових і особливо фізико-математичних знань для об'єктивного аналізу навколишнього світу на прикладі досягнень сучасної астрофізики, астрономії та космонавтики.

Астрономія

В результаті вивчення астрономії на базовому рівні учень повинен:

-- знати/розуміти:

- зміст понять: геоцентрична і геліоцентрична система, видима зоряна величина, сузір'я, протистояння і з'єднання планет, комети, астероїд, метеор, метеорит, метеороід, планета, супутник, зірка, Сонячна система, Галактика, Всесвіт, всесвітній і поясний час, спектральна класифікація зірок, паралакс, реліктове випромінювання, Великий Вибух, чорна діра; сенс фізичних величин: парсек, світловий рік, астрономічна одиниця, зоряна величина; зміст фізичного закону Хаббла; основні етапи освоєння космічного простору; гіпотези походження Сонячної системи; основні характеристики та будова Сонця, сонячної атмосфери; розміри Галактики, положення і період обертання Сонця навколо центру Галактики;

-- уміти: наводити приклади: ролі астрономії в розвитку цивілізації, використання методів досліджень у астрономії, різних діапазонів електромагнітних випромінювань для отримання інформації про об'єкти Всесвіту, отримання астрономічної інформації за допомогою космічних апаратів та спектрального аналізу, впливу сонячної активності на Землю;

закони-природи

-- описувати та пояснювати:

- розходження календарів, умови настання сонячних і місячних затемнень, фази Місяця, добові руху світил, причини виникнення припливів і відпливів;

- принцип дії оптичного телескопа, взаємозв'язок фізико-хімічних характеристик зірок з використанням діаграми "колір-світність", фізичні причини, що визначають рівновагу зірок, джерело енергії зірок і походження хімічних елементів, червоне зміщення з допомогою ефекту Доплера;

- характеризувати особливості методів пізнання астрономії, основні елементи і властивості планет Сонячної системи, методи визначення відстаней і лінійних розмірів небесних тіл, можливі шляхи еволюції зірок різної маси;

- знаходити на небі основні сузір'я Північної півкулі, у тому числі: Велика Ведмедиця, Мала Ведмедиця, Волопас, Лебідь, Кассіопея, Оріон; найяскравіші зірки, в тому числі: Полярна зірка, Арктур, Вега, Капела, Сіріус, Бетельгейзе;

- використовувати комп'ютерні програми для визначення положення Сонця, Місяця і зірок на будь-яку дату та час доби для даного населеного пункту;

- використовувати набуті знання і вміння у практичній діяльності та повсякденному житті для: розуміння взаємозв'язку астрономії з іншими науками, в основі яких лежать знання з астрономії, відділення її від псевдонаук;

- оцінювання інформації, що міститься в повідомленнях ЗМІ, Інтернеті, науково-популярних статтях.

небесні-тіла

Дослідженню предмету присвятили свої праці такі науковці: Воронцов-Вельямінов Б.А., Галузо І.В., Петелін А.Л та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати магістерську роботу чи тези з курсу «Астрономія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!