Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4830 Семінарське заняття 6 на тему Маркетингова комунікаційна політика, Маркетинг, НУДПСУ

Семінарське заняття 6 на тему Маркетингова комунікаційна політика, Маркетинг, НУДПСУ

« Назад

Семінарське заняття 6 на тему Маркетингова комунікаційна політика

Мета заняття: пояснити сутність процесу комунікацій і описати його елементи; пояснити відмінності між стратегіями проштовхування і втягування; пояснити, в чому полягає відмінність між товарною і корпоративною рекламою, описати різновиди кожної з них; обґрунтувати сильні і слабкі сторони програм стимулювання збуту, орієнтованих на споживача і торгівельного посередника; охарактеризувати суть зв’язків з громадськістю як важливою форми маркетингових комунікацій.

Основні терміни та поняття: комунікація,комплекс просування, стратегія проштовхування, стратегія втягування, формування бюджету за методом відсотка від обсягів продажу, формування бюджету за методом конкурентного паритету, формування бюджету за залишковим методом, формування бюджету на основі цілей і завдань, реклама, стимулювання збуту, персональний продаж, зв’язки з громадськістю, пабліситі., корпоративна реклама, переконувальна реклама, нагадувальна реклама. 

План семінарського заняття 

1. Сутність, значення та зміст маркетингової політики у сфері просування продукції.

2. Комплекс маркетингових комунікацій.

3. Планування просування продукції.

4. Основні рішення в сфері реклами, види реклами.

5. Стимулювання збуту.

6. Зв’язки з громадськістю.

7. Персональна продаж. 

Методичні рекомендації. Необхідно вміти аналізувати маркетингові комунікації не тільки як споживачі, але і як професіонали. Це означає, що конкретне рекламне повідомлення або PR-акцію потрібно аналізувати з погляду цільової аудиторії, мети, змісту повідомлення, вибору засобів просування, його зв’язку й інтеграції з іншими інструментами просування та з маркетинговою стратегією компанії в цілому.

Розглядаючи засоби розповсюдження реклами, слід зосередитись на основних термінах та їх використанні для порівняння альтернативних варіантів розміщення реклами, на позитивних якостях і недоліках. Важливо знати, що засоби розповсюдження реклами вибирають з урахуванням цілої низки параметрів, таких як охоплення, частота, вартість тощо.

Розглядаючи стимулювання збуту, слід приділити увагу не тільки порівнянню різних інструментів стимулювання, їх переваг і недоліків, але й уміти визначати на конкретних прикладах реальні програми, на кого спрямоване стимулювання (на споживачів або посередників).

Необхідно уміти розрізняти три види персонального продажу: активний продаж (продавець у ролі «мисливця» за замовленнями), пасивний продаж (продавець у ролі приймальника замовлень) і продаж як підтримка збуту. Необхідно мати чітке уявлення про те, як організовувати торговельний персонал: за географічним принципом, за типами клієнтів, або за товарним принципом. 

Самостійна робота

1. Дослідити методику складання рекламного звернення для конкретно взятого замовлення.

2. Проаналізувати основні етапи рекламної діяльності

3. Скласти завдання на розробку рекламного тексту.

4. Вибір пропагандистських звернень і їх носіїв. 

Питання для обговорення

1. В чому різниця між особливостями на такі носії комунікації, як щоденна преса і періодичні видання.

2. В чому різниця між особливостями на такі носії комунікації, як періодичні видання й афіші, об’яви.

3. В чому різниця між особливостями на такі носії комунікації, як радіо і телебачення.

4. В чому різниця між такими видами реклами, як реклама переконання і підтримуючою рекламою.

5. В чому різниця між такими видами реклами, як інформаційна реклама і підтримуюча реклама.

6. В чому різниця між такими видами реклами, як інформаційна реклама і реклама переконання.

7. В чому різниця між такими видами реклами, як: інформаційна реклама і корпоративна реклама.

8. В чому різниця між методами розробки кошторисів витрат на стимулювання рекламної діяльності: метод нарахування від готівки і метод конкурентного паритету.

9. В чому різниця між методами розробки кошторисів на стимулювання рекламної діяльності: методи нарахування «відсоток до суми продаж» і «метод нарахування, виходячи з цілей і завдань».

10. Що є негативним в такому методі, як метод нарахування, «виходячи із цілей і завдань».

11. Що є негативним і позитивним в такому методі, як метод нарахування «відсоток до суми продаж».

12. Реклама і стимулювання збуту це одне і теж поняття? Як що ні то чому? 

Індивідуальна робота

  1. Зробити розрахунок вартості реклами, залежно від носія реклами і рекламного графіка.

  2. Розрахувати рекламний бюджет компанії.

  3. Розрахувати рекламний дохід і рекламний прибуток від рекламної компанії. 

Література

Основна [1, 2, 4, 5, 9, 11, 12, 14, 15, 21, 26, 28, 29].

Додаткова [4, 8, 10].

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!