Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4810 Семестрове розрахункове завдання з дисципліни Інформаційні технології та інформаційні ресурси в митно-податковій сфері, УМСФ

Семестрове розрахункове завдання з дисципліни Інформаційні технології та інформаційні ресурси в митно-податковій сфері, УМСФ

« Назад

Міністерство освіти і науки України

Університет митної справи та фінансів 

 

Семестрове розрахункове завдання з дисципліни Інформаційні технології та інформаційні ресурси в митно-податковій сфері

(модуль “Інформаційні митні технології”) 

(заочна форма навчання)

 

Дніпропетровськ 2016 р. 

Вступ

Сучасний рівень технології обробки економічної інформації визначає необхідність вивчення студентами дисципліни “Інформаційні технології та інформаційні ресурси в митно-податковій сфері” (модуль “Інформаційні митні технології”).

Відповідно до навчального плану підготовки студенти у процесі засвоєння дисципліни “Інформаційні технології та інформаційні ресурси в митно-податковій сфері” (модуль “Інформаційні митні технології”) повинні опанувати теоретичні знання, придбати навички практичної роботи на комп’ютері із спеціалізованим програмним забезпеченням і виконати контрольну роботу.

1. Мета і організація виконання розрахункової роботи

Виконання й захист розрахункової роботи є однією з найважливіших форм навчальної роботи. Вона має на меті прищепити навички самостійної роботи, виявити знання студентів по даній дисципліні й уміння застосовувати ці знання в практичній роботі з обраної ними спеціальності.

У процесі виконання розрахункової роботи студент повинен самостійно працювати з навчальною, науково-технічною, митною літературою, вміти узагальнювати отримані знання, робити обґрунтовані висновки, формулювати рекомендації з вибору технічних і програмних засобів для розв’язку конкретного завдання, продемонструвати навички володіння ПК і спеціалізованим програмним забезпеченням для митного оформлення вантажів.

У ході виконання розрахункової роботи повинні бути вивчені й проаналізовані питання, пов’язані з різними аспектами використання інформаційних технологій у митній справі.

Організація виконання розрахункової роботи включає ряд етапів.

Насамперед, студент повинний ознайомитися з рекомендованою навчальною літературою й уважно вивчити методичні вказівки по виконанню розрахункової роботи з дисципліни “Інформаційні технології та інформаційні ресурси в митно-податковій сфері” (модуль “Інформаційні митні технології”).

Розрахункова робота складається з теоретичної й практичної частин. Номер варіанта розрахункової роботи збігається з номером студента в списку його групи (на момент початку лекцій з дисципліни “Інформаційні технології та інформаційні ресурси в митно-податковій сфері” (модуль “Інформаційні митні технології”)).

Допускається вибір студентом теми поза списком, але пов’язаної із проблемами досліджуваної дисципліни, актуальної й застосованої в практичній діяльності митників. Обрана в такий спосіб тема повинна бути погоджена з керівником.

Керівниками розрахункових робіт є викладачі кафедри “Вищої математики та інформатики” (ВМІ).

Керівник, відповідно до встановленого графіка, здійснює консультації, на яких студент може уточнити вміст теоретичної й/або практичної частин розрахункової роботи.

Завершена робота здається керівникові у встановлені навчальним графіком строки на перевірку. Керівник оцінює зміст роботи, ступінь самостійності її виконання, рівень грамотності. При перевірці відзначаються позитивні сторони роботи і її недоліки. Викладач визначає, чи допускається вона до захисту. Якщо студент не допущений до захисту, то розрахункова робота повинна бути дороблена згідно із зауваженнями керівника.

Захист дозволяє виявити рівень знань студента по обраній темі, ступінь його самостійності у виконанні розрахункової роботи.

Результати виконання та захисту розрахункової роботи оцінюються за 100 бальною шкалою.

Складові розрахункової роботи

Бали

Реферат

30

Практична частина

 

- робота з пошуковою системою QD Pro

25

- опис умов переміщення товару та створення ел. копії ВМД

25

Оформлення звіту

10

Своєчасність виконання та захист

10

Разом

100

До заліку з дисципліни “Інформаційні технології та інформаційні ресурси в митно-податковій сфері” (модуль “Інформаційні митні технології”) допускаються тільки ті студенти, які успішно захистили розрахункову роботу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!