Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4801 Методичні вказівки до проходження економічної практики з курсу Операційний менеджмент

Методичні вказівки до проходження економічної практики з курсу Операційний менеджмент

« Назад

Основними супровідними документами для студента є:

а) направлення на практику (для тех., кто проходит практику в Виннице);

б) щоденник проходження практики;

в) робоча програма економічної практики. 

Календарний графік проходження практики 

Зміст роботи

Частка (у %) від загального часу практики

1

Оформлення і отримання перепусток

2

2

Інструктаж з техніки безпеки

2

3

Знайомство з підприємством, вивчення його структури управління і комунікаційної системи

6

4

Збір і аналіз інформації по основній частині звіту

35

5

Збір і обробка інформації за індивідуальним завданням

35

6

Робота в бібліотеці

10

7

Оформлення звіту і щоденника практики

5

8

Здача перепусток, оформлення документації

5

9

Захист звіту

-

Всього:

100

ОБСЯГ ЗВІТУ 25-30 стор 

ЗМІСТ ЗВІТУ:

ВСТУП ( мета практики, об'єкт, відомості, про участь студента в роботі підприємства (організації), робиться відмітка про роботи, які виконувалися студентом у відділі, цеху, на ділянці та ін., надається коротка історична довідка про базу практики, тип, розмір, методи організації виробництва, форма власності). 

ОСНОВНА ЧАСТИНА ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 1

Характеристика внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства, оцінка результатів його виробничо-господарської діяльності 

Необхідно відобразити стан підприємства на ринку продукції і послуг, його взаємовідносини з державою, партнерами, банками і іншими суб'єктами зовнішнього середовища. 

Основна частина звіту повинна містити наступний орієнтований перелік даних:

1. Загальні відомості про організацію:

 • повна назва організації;

 • форма власності;

 • рік створення, історія розвитку;

 • юридична адреса, реквізити.

2. Характеристика організації:

• галузь, профіль продукції, що випускається;

 • чисельність працюючих;

 • зовнішньоекономічна діяльність;

 • географія збуту продукції;

 • ділові партнери.

3. Організаційна структура управління підприємством:

 • структура управління підприємством (схема, опис ланок, повноваження);

 • структура відділу, де безпосередньо проходить практика;

 • основні задачі відділу;

 • функції інших відділів.

4. Аналіз ефективності використання виробничих ресурсів підприємства організації:

 • склад та рух основних виробничих фондів;

 • ефективність використання основних виробничих фондів;

 • склад та структура обігових коштів підприємства;

 • ефективність використання обігових коштів підприємства;

 • планування потреб в персоналі;

 • набір, відбір і прийом персоналу;

 • мотивація праці.

5. Виробнича програма і виробнича потужність підприємства.

6. Аналіз показників собівартості та характеристику моделі ціноутворення на підприємстві.     

7. Аналіз показників фінансової результативності діяльності підприємства та оцінка фінансового стану:

 • методика розрахунку фінансового результату від операційної діяльності;

 • розрахунок фінансового результату від звичайної діяльності та чистого прибутку;

 • показники ліквідності та платоспроможності.

8. Аналіз показників оцінки якості праці і продукції, що випускається
 (послуг).

9. Плани і задачі підприємства на перспективу (в рамках відділу, де студент проходить практику).

10.  Оцінка соціально-економічної ефективності в результаті упровадження певних заходів.

Характеризуючи виробничо-господарську діяльність необхідно не тільки констатувати певний результат, але і назвати причини того, що відбулося, запропонувати заходи щодо підвищення результативності. 

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 2. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 

здійснюється постановка конкретної проблемної ситуації і здійснюється її вирішення в умовах даного підприємства. В подальшому робляться висновки про фінансово-господарську діяльність організації (підприємства), фінансовий стан, даються пропозиції і рекомендації. 

ПЕРЕЛІК ТЕМ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ПО ЕКОНОМІЧНІЙ ПРАКТИЦІ (ВІДПОВІДАЮТЬ ТЕМАТИЦІ КУРСОВИХ РОБІТ ПО ДИСЦИПЛІНІ «ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ») 

Тема 1. Операційна стратегія і її проектування

Тема 2. Особливості операційної стратегії в сфері обслуговування

Тема 3. Управління процесом проектування операційної системи організації

Тема 4. Управління процесом проектування виробничих потужностей

Тема 5. Оперативний менеджмент операційної системи

Тема 6. Управління операційною інфраструктурою організації

Тема 7. Управління результативністю операційної діяльності

Тема 8. Організація основного виробництва

Тема 9. Організація технічного обслуговування виробництва

Тема 10. Організація технічної підготовки виробництва

Тема 11. Організація капітального будівництва на підприємстві

Тема 12. Планування і організація допоміжних цехів

Тема 13. Планування і організація підсобних і побічних цехів

Тема 14. Організація ремонтного обслуговування виробництва

Тема 15. Організація і планування енергетичного господарства на підприємствах

Тема 16. Організація інструментального господарства

Тема 17. Організація і планування внутрішньозаводського транспорту

Тема 18. Технічний розвиток і виробнича потужність операційної системи

Тема 19. Розвиток системи підготовки виробництва нової продукції

Тема 20. Підвищення ефективності використання операційних ресурсів

Тема 21. Оцінка економічної ефективності проектів по оновленню продукції

Тема 22. Інноваційний процес

Тема 23. Управління проектами та процесом підготовки виробництва на підприємстві

Тема 24. Стратегічне та оперативне управління виробництвом на підприємстві

Тема 25. Створення системи управління якістю на підприємстві

Тема 26. Оптимізація виробничої програми підприємства

Тема 27. Управління поточним функціонуванням операційної системи

Тема 28. Механізм управління проектами на підприємстві

Тема 29. Роль і місце організаційного проектування у розвитку підприємства

Тема 30. Оцінка і аналіз продуктивності операційної діяльності

Тема 31. Управління матеріальними ресурсами і виробничими запасами

Тема 32. Управління розвитком операційної системи організації

Тема 33. Управління процесом оновлення бізнес-процесів організації

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!