Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4799 Звіт про опитування на тему Роль вищої освіти у розвитку бізнес-середовища, КНУ ім. Шевченка

Звіт про опитування на тему Роль вищої освіти у розвитку бізнес-середовища, КНУ ім. Шевченка

« Назад

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут журналістики, кафедра соціальних комунікацій

 

Звіт про опитування на тему Роль вищої освіти у розвитку бізнес-середовища

(на прикладі діяльності назва організації/ установи/ підприємства тощо

Опитування провела/ провів

студент магістратури за спеціальністю

назва спеціальності

ПІБ

Науковий керівник проф. В. В. Різун

ПІДТВЕРДЖУЮ
ДОСТОВІРНІСТЬ ДАНИХ, НАВЕДЕНИХ У ЦЬОМУ ЗВІТІ

__________________ (підпис керівника організації та печатка)

 

Звіт включає:

1) інформацію про організацію/ установу/ підприємство тощо. Ними можуть бути державні організації, приватні, ТОВ, представники малого, середнього, великого бізнесу, у яких є штат, наймані працівники, структура. Вказується вид та предмет діяльності організації, її керівник, штат (кількісно) та наводиться коротка характеристика найманих працівників і керівництва за освітою (середня, середня спеціальна, вища, незакінчена вища, без освіти), виокремлюється відсоток тих, хто має рівень магістерської освіти); подаються дані про наявність фахівців із науковими ступенями; дані про відповідність освіти працівників профілю діяльності організації;подається адреса організації та, за наявності, посилання на інтернет-сторінку;

2) узагальнюються відповіді під час опитування керівника організації. 

Опитування передбачає отримання відповідей на такі основні питання:

1) вимога щодо наявності вищої освіти у працівників організації;

2) чому працівники повинні мати вищу освіту чи не мати її;

3) важливість профільної освіти для організації;

4) чому важлива чи неважлива пробільність вищої освіти;

5) вимога щодо наявності магістерської освіти;

6) чому важлива чи не важлива магістерська освіта для організації;

7) чи потрібна для вашого бізнесу наявність фахівців високої кваліфікації, включно аж до працівників з науковими ступенями;

8) перевагу випускникам яких навчальних закладів ви відаєте при прийомі на роботу;

9) чи збігаються ваші очікування щодо випускників того чи іншого навчального закладу і реальні їхні знання та здібності;

10) який відсоток випускників того чи іншого закладу вас не задовольняє.

Оцінювання звіту:

15 балів – звіт (подається у роздрукованому вигляді):

(15 балів – звіт оформлено на належному рівні

10 балів – звіт оформлено неохайно

5 балів – звіт за змістом неповний)

15 балів – аудіозапис опитування. Подається у форматі MP3, пересилається на пошту v.v.rizun@gmail.comабо передається на флешці для копіювання.

УВАГА! Викладач курсу перевіряє наявність матеріалів до курсу (конспект лекцій, виконані роботи на семінарських заняттях тощо). Оцінювання: 10 балів –матеріали наявні, 5 балів – недостатня кількість матеріалів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!