Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4775 Семінар на тему Аналіз поняттєвого апарату та ключових слів із історії та теорії журналістики

Семінар на тему Аналіз поняттєвого апарату та ключових слів із історії та теорії журналістики

« Назад

Семінар на тему Аналіз поняттєвого апарату та ключових слів із історії та теорії журналістики

План 1. За 5–7 джерелами (словники, довідники, монографії, державні стандарти тощо) дати визначення таких понять: журналістика, преса, періодика (періодичні видання), часопис, телебачення, радіомовлення.

2. Порівняти ці визначення, знайти спільне та відмінне (подати у вигляді таблиці). 3. Вибрати найбільш обґрунтований варіант визначення. Аргументувати свій вибір.

4. Визначити історичні фактори функціонування та появи тих чи інших понять.

Рекомендована література 1. Мас-медіа у термінах і визначеннях: корот. слов.-довід.: навч. посіб. / уклад. Ю. В. Бондар. — К., 2005. — 224 с. 2. Різун В. В. Теорія масової комунікації: підруч. для студентів галузі 0303 - «журналістика та інформація» / Різун В. В. — К., 2008. — 260 с. 3. Землянова Л. М. Коммуникативистика и средства информации: англо- русский толковый словарь концепций и терминов / Л. М. Землянова. — М., 2004. — 416 с. 4. Словник журналіста: терміни, мас-медіа, постаті / за заг. ред. Ю. М. Бідзілі. — Ужгород, 2007. — 224 с.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!