Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4535 Міжнародна науково-практична конференція, Пріоритетні напрямки розвитку суспільних наук у ХХІ столітті, ХДУ

Міжнародна науково-практична конференція, Пріоритетні напрямки розвитку суспільних наук у ХХІ столітті, ХДУ

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет психології, історії та соціології

 

Міжнародна науково-практична конференція 

«Пріоритетні напрямки розвитку суспільних наук у ХХІ столітті» 

(обов’язкове видання збірника тез та надання сертифікату учасника) 

27-28 лютого 2015 року 

м. Херсон 

Мета науково-практичної конференції:

Залучення вчених, аспірантів, здобувачів, студентів до наукової дискусії, стимулювання і підтримка наукової діяльності в Україні. 

До участі у конференції запрошуються: студенти, науковці, докторанти, аспіранти та здобувачі, викладачі ВНЗ, представники органів державної влади та місцевого самоврядування. 

Організаційний комітет: 

Федяєва В.Л. – д.п.н., професор, проректор з наукової роботи;

Шапошникова І.В. – к.ф.н., доцент, професор кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки, декан факультету психології, історії та соціології;

Андреєв В.Н. – д.і.н., професор, завідувач кафедри всесвітньої історії та історіографії;

Цибуленко Л.О. – к.і.н., доцент, завідувач кафедри історії України та методики викладання;

Дмитренко Т.О. – д.п.н., професор кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки;

Сусоров В.Д. – д.і.н., професор Херсонського національного технічного університету;

Костючнков С.К. – к.політ.н., доцент кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки;

Бондаренко О.Г. – к.с.н., доцент кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки;

Капарулін Ю.В. – к.і.н., старший викладач кафедри всесвітньої історії та історіографії;

Павлусь В.А. – викладач всесвітньої історії та історіографії.

Для участі у конференції необхідно до 24 лютого 2015 року (включно): 

I. Заповнити on-line заявку на участь у конференції, на яку можна перейти за посиланням: on-line заявка. 

IIСплатити організаційний внесок. 

III. Надіслати оргкомітету:

  • тези доповіді

  • відскановану квитанцію про сплату організаційного внеску 

Електронна адреса оргкомітету:

Назви файлів мають бути підписані відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції.

Наприклад: Ткаченко Ю.М._Квитанція

Ткаченко Ю.М._Тези 

Офіційні мови конференції:

українська, російська та англійська. 

Форма участі: дистанційна. 

Збірник тез та сертифікат учасника, буде надісланий після проведення конференції на поштову адресу, вказану в анкеті, до 20 березня 2015 року. 

Вимоги до тез доповідей: 

- Обсяг тез – не більше 5 сторінок при форматі сторінки А4, орієнтація книжкова;

- Поля: верхнє, нижнє, праве та ліве - 20 мм;

- Шрифт – Times New Roman, кегель – 12

- Міжрядковий інтервал – 1,5

- Абзацний відступ – 1,25 см.

- Вирівнювання по ширині.

- Список літератури – не більше 5 джерел.

- Рисунки мають бути скомпоновані у вигляді єдиного об’єкту.

- Тези не підлягають додатковому редагуванню, тому вони мають бути ретельно перевірені.

- Відповідальність за висвітлений матеріал у тезах несуть автори доповідей.

Секції за наступними напрямками: 

  1. Актуальні проблеми історичних наук (історія України, всесвітня історія, історіографія, археологія, антропологія, джерелознавство, етнологія);

  2. Актуальні проблеми соціології (теорія та історія соціології, методологія та методи соціологічних досліджень, соціальні структури та соціальні відносини, спеціальні та галузеві соціології);

  3. Актуальні проблеми політології (теорія та історія політичної науки, політичні інститути та процеси, політична культура та ідеологія, політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку).

Зразок оформлення тез доповіді:

Секція: 7.Актуальні проблеми історичних наук. 

Ткаченко Ю.М.,

старший викладач кафедри

всесвітньої історії та історіографії

Херсонського державного університету

м. Херсон, Україна 

Астраханське ханство у кримсько-османській експансії на Східну Європу в ХVI ст.: радянська історіографія 

Текст текст текст…[2, с. 23-25] 

Список літератури:

1. Греков И.Б. Очерки по истории международных отношений Восточной Европы, XIV-XVI вв. / И.Б. Греков. – М. : Изд-во вост. лит., 1963. – 357 с.

Реквізити для сплати:

Банк одержувача: АТ «УкрСиббанк»

П.І.Б.: Доманчук Дар’я Сергіївна

Поточний рахунок одержувача:

МФО банка одержувача: 351005

Призначення платежу: поповнення рахунку: Доманчук Д. С. від П.І.Б. 

Зміни у формулювання призначення платежу не допускаються. 

Вартість організаційного внеску 90 гривень. 

Внесок покриває витрати, пов’язані з друком збірника тез конференції, сертифікату учасника, а також поштову пересилку учасникам. 

Оплату організаційного внеску можна зробити у відділенні будь-якого банку в Україні. 

При сплаті організаційного внеску необхідно обов’язково вказати прізвище, ім’я, по батькові учасника конференції. 

Контакти:

Факультет психології, історії та соціології

Херсонського державного університету

Адреса: вул. 40 років Жовтня, 47

м. Херсон, Україна, 73000

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!