Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4510 Методичні вказівки до виконання практичної частини ДКР, Бізнес-планування

Методичні вказівки до виконання практичної частини ДКР, Бізнес-планування

« Назад

4. Методичні вказівки до виконання практичної частини ДКР

4.1. Резюме

Резюме - це добре сконструйована система даних про комерційні перспективи підприєм­ницького проекту, про виробниче, організаційне і фінансове забезпечення програми його ре­алізації. Це визначений стандарт ділових пропозицій потенційним партнерам та інвесторам.

У цьому розділі подається наступна інформація (дод. Б):

1) повна назва, адреса підприємства, форма власності, власники (засновники);

2) опис суті запропонованого проекту (наприклад, стати лідером у забезпеченні
якості, або стати лідером по ціні тощо);

3) опис можливостей і стратегії (аналізується якими можливостями володіє підприє­мство, як вони впливають на бізнес, продумується стратегія для того, як скористатись сприятливою ситуацією);

4) короткий опис ринку (опис ринкових можливостей, які буде використовувати про­ект, і опис головного аргументу - чому проект буде успішним, незважаючи на те, що існують товари і послуги, які вже задовольняють потреби вибраного сегменту ринку);

5) визначення цільового ринку, обсягу продажів (у грошовому та кількісному вигляді);

6) команда (опис знань, досвіду, уміння менеджерів підприємства);

7) прогнозовані фінансові результати (опис загальної вартості проекту, очікуваних
результатів проекту і термінів погашення позик).

Концепція бізнесу (резюме) складається наприкінці написання бізнес-плану, однак перебуває на початку.

Обсяг резюме не повинен перевищувати 4 машинописних сторінок.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!