Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4456 Методичні рекомендації до виконання курсових робіт та написання бакалаврської кваліфікаційної роботи з курсу Соціальна робота

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт та написання бакалаврської кваліфікаційної роботи з курсу Соціальна робота

« Назад

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт та написання бакалаврської кваліфікаційної роботи з курсу Соціальна робота

ЗА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ 6.130102 «СОЦІАЛЬНА РОБОТА»

  

ВСТУП

На сучасному етапі в Україні існує розгалужена система багатоаспектної соціальної допомоги, захисту та підтримки різних категорій населення. Разом з тим соціально-економічні трансформації державного масштабу вказують на глибокі кризові процеси сучасного суспільства: бідність, безробіття, духовне зубожіння тощо. Саме тому перед соціальними працівниками постають важливі завдання оволодіння сучасними методами соціальної роботи, вивчення специфіки діяльності соціальних служб, соціально-виховних інститутів, державних і недержавних структур, спроможних підтримати, захистити і надати допомогу соціально незахищеним верствам населення, або ж тим, хто в складних життєвих обставинах потребує професійної допомоги соціального працівника. Виконання цих завдань пов’язане передусім з науково-дослідницькою діяльністю фахівців із соціальної роботи, доцільність якої зумовлена потребами підвищення ефективності та дієвості фаху «Соціальна робота», його корисного внеску на благо та перспективу розвитку суспільства. 

Важливість та актуальність наукових досліджень у соціальній роботі

Необхідність здійснення наукового пошуку соціальним працівником зумовлена не лише освітнім та науковим статусом, але й конкретними запитами соціального середовища. Доцільність наукової розвідки у галузі соціальної роботи зумовлена актуальністю, гостротою та локацією соціальних проблем, вирішувати які покликані, насамперед, соціальні працівники. Здійснення наукового пошуку – це, передусім, критерій оцінки якості практичної діяльності соціального працівника, необхідність формування та розвитку його професійних компетенцій, вдосконалення засобів та шляхів підвищення професійної кваліфікації фахівця.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!