Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4429 Семінарські та практичні заняття, Основи охорони праці

Семінарські та практичні заняття, Основи охорони праці

« Назад

Семінарські та практичні заняття

Метою семінарських і практичних занять є поточна перевірка рівня засвоєння студентами навчального матеріалу по окремих темах дисципліни, які виносяться на ці заняття. На семінарські й практичні заняття виносяться не всі, а найважливіші та найсклад­ніші питання дисципліни.

Решту питань студенти опрацьовують самостійно. При підготовці до семінарських і практичних занять потрібно передусім прочитати конспект лекцій з відповідних тем, вивчати понятійний апарат і осягнути логіку навчального матеріалу. Доцільно скористатися методичними порадами до відповідної теми і літературними джерелами, рекомендованими з кожної теми.

Заняття 1. Виробниче середовище та його вплив на людину.

1. Фактори виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу.

2. Управління умовами праці.

3. Класифікація факторів, які впливають на формування умов праці.

4. Виробничі шкідливості та методи захисту людини від їх негативного впливу.

5. Санітарні норми та їх застосування для аналізу та поліпшення умов праці.

6. Атестація робочих місць за умовами праці.

7. Комплексна оцінка чинників виробничого середовища та обґрунтування віднесення робочого місця до відповідної категорії залежно від рівня умов праці.

8. Пільги та компенсації працівникам залежно від умов праці.

9. Розв’язання задач.

Заняття 2. Аналіз і профілактика профзахворювань та виробничого травматизму.

1. Виробничі травми та профзахворювання.

2. Основні причини травм та їх характеристика.

3. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві.

4. Методи аналізу травматизму.

5. Визначення відшкодування наслідків травматизму та профзахворювань.

6. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

7. Основні організаційні та технічні засоби і заходи щодо боротьби з травматизмом і профзахворюваннями.

8. Розв’язання задач.

Заняття 3. Державне управління охороною праці та організація охорони праці на виробництві.

1. Закон України «Про охорону праці».

2. Суть, завдання й функції управління охороною праці.

3. Органи державного управління охороною праці та їх повноваження.

4. Служби охорони праці на підприємствах, їх права та обов’язки.

5. Аналіз і оцінка показників стану охорони праці.

6. Принципи організації та функціонування системи управління охороною праці на підприємстві.

7. Контроль за станом охорони праці на підприємствах.

8. Планування та організація виконання заходів з охорони праці.

9. Колективний договір та його роль у системі нормативного регулювання відносин між власниками і працівниками.

Заняття 4. Економічні аспекти охорони праці.

1. Економічне значення поліпшення умов та охорони праці в ринковій системі господарювання.

2. Показники витрат і ефективності заходів щодо поліпшення умов та охорони праці на підприємстві.

3. Методи оцінки соціальної та економічної ефективності заходів щодо вдосконалення умов та охорони праці.

4. Економічне стимулювання поліпшення умов та охорони праці.

5. Розв’язання задач.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!