Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4376 Структура контрольної роботи, Контроль і ревізія, НУ ЛП

Структура контрольної роботи, Контроль і ревізія, НУ ЛП

« Назад

Структура контрольної роботи

Контрольна робота з «Контроль і ревізія» складається з:

- титульного аркушу;

- змісту роботи;

- вступу;

- теоретичної частини (три теоретичних питання та п’ять тестових);

- практичної частини (задача);

- висновків;

- списку використаної літератури.

Титульний аркуш оформляється згідно встановлених стандартів (додаток А), він повинен містити номер залікової книжки та номер варіанту контрольної роботи.

Зміст роботи повинен відповідати нумерації теоретичної та практичної частин в тексті контрольної роботи.

У вступі студент коротко наводить характеристику роботи, актуальність здійсненого дослідження. Обсяг вступу 1-2 сторінки.

Розділ І. Теоретична частина передбачає опрацювання теоретичного матеріалу з відповідних літературних та законодавчих джерел та відповідь студента на 5 тестових завдань згідно варіанту роботи. Відповіді на теоретичні питання повинні засвідчити знання студента не лише основної, але і додаткової літератури. Обсяг викладу кожного теоретичного питання – 7-10 сторінок машинописного тексту. При відповідях обов’язкове посилання на законодавчо-правову регламентацію питання.

Розділ ІІ. Практична частина передбачає та розв’язок задачі згідно варіанту.

Висновки студент формує на підставі досліджених теоретичних питань та розв’язку практичного завдання, також наводяться рекомендації стосовно контрольної роботи. Обсяг висновків 2 сторінки.

Список використаної літератури повинен містити фактично використані законодавчо-нормативні документи та економічну літературу, посилання на які студент наводив при написанні контрольної роботи. Спочатку наводиться Закони, нормативи, положення та інструкції, методичні рекомендації, а потім наукова література.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!