Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4357 Тема 8 Формування компенсаційного пакета на підприємстві, Управління персоналом, КНЕУ ім. Гетьмана

Тема 8 Формування компенсаційного пакета на підприємстві, Управління персоналом, КНЕУ ім. Гетьмана

« Назад

Тема 8 Формування компенсаційного пакета на підприємстві

Курсову роботу з цієї теми рекомендується виконувати за таким орієнтовним планом:

Вступ

Розділ І. Компенсаційний пакет у системі мотивування персоналу

1.1. Сутність і структура компенсаційного пакета

1.2. Заробітна плата як основа компенсаційного пакета

1.3. Розроблення компенсаційного пакета та вимоги до його формування

Розділ ІІ. Аналітична частина

Розділ ІІІ. Пропозиції щодо підвищення конкурентоспроможності компенсаційного пакета на підприємстві.

Висновки

Література 

Методичні поради до виконання курсової роботи 

При виконанні курсової роботи треба дотримуватися таких вимог.

У вступі необхідно розкрити актуальність теми, теоретичне і практичне значення вивчення та вирішення поставленої проблеми, мету, завдання даної роботи та методи дослідження.

І. Теоретична частина

На підставі узагальнення інформації з літературних джерел, конспекту лекцій та власного практичного досвіду викласти своїми словами вичерпні відповіді на поставлені у плані питання. Текст супроводити ілюстраціями (таблиці, схеми, діаграми тощо). Допускаються лише окремі запозичення з літературних джерел цитат і ілюстрацій з обов’язковим посиланням на джерело (автор, назва, видавництво і рік видання, стор.)

ІІ. Аналітична частина

У аналітичній частині необхідно зробити аналіз даних. Аналіз доповнити ілюстраційним матеріалом.

У другому розділі потрібно провести аналіз у наступній послідовності:

- аналіз структури компенсаційного пакета;

- аналіз номінальної та реальної заробітної плати;

- аналіз структури фонду заробітної плати;

- аналіз постійних і змінних виплат;

- аналіз порядку установлення соціальних виплат і заохочень на підприємстві;

- порівняння компенсаційного пакета на підприємстві з пропозиціями інших підприємств галузі;

- оцінка конкурентоспроможності компенсаційного пакета та його впливу на бренд роботодавця на ринку праці.

ІІІ. Рекомендаційна частина

Рекомендації, пропозиції та заходи щодо вдосконалення досліджуваної проблеми можуть бути розроблені студентом як самостійно, так і на підставі вивчення й узагальнення передового досвіду, висвітленого у літературних джерелах. Вони повинні бути обґрунтованими, реальними, мати теоретичну і практичну цінність.

Розробити проект заходів щодо формування компенсаційного пакета відповідно до ієрархічної структури підприємства та заслуг працівників. 

Вихідна інформація

1. Вид економічної діяльності – торгівля.

2. Регіон – м. Харків.

3. Динаміку чисельності персоналу підприємства за 2013-2015 рр. наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Чисельність персоналу підприємства за 2013-2015 рр.

Роки

Чисельність, осіб

2013

110

2014

105

2015

117

Склад персоналу підприємства станом на 1.01.2016 р. наведено у табл. 2.

Таблиця 2

Склад персоналу підприємства станом на 1.01.2016 р.

Категорії персоналу

Чисельність, осіб

Керівники

16

Професіонали

21

Фахівці

18

Технічні службовці

16

Робітники

46

4. Дані щодо розміру номінальної середньомісячної заробітної плати за 2013-2015 рр. наведено в табл. 3.

Таблиця 3

Номінальна середньомісячна заробітної плати працівників підприємства

за 2013-2015 рр.

Роки

Номінальна заробітна плата, грн.

2013

2340

2014

2460

2015

2567

Ціни на товари споживання у 2015 році порівняно з 2014 роком зросли на 21,56 %, у 2014 р. порівняно з 2013 р. – на 18,7%. 

5. Склад фонду заробітної плати у 2013-2015 рр. наведено в табл. 4.

Таблиця 4

Склад фонду заробітної плати працівників підприємства у 2013-2015 рр.

(тис. грн.)

Найменування показників

2013 р.

2014 р.

2015 р.

Фонд основної заробітної плати

1592,1

1761,5

1689,4

Фонд додаткової заробітної плати

766,6

1001,6

1216,7

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати

589,7

690,8

695,9

Схему посадових окладів наведено у табл. 5.

Таблиця 5

Схема посадових окладів станом на 1.01.2016 р.

Посади

Посадові оклади, грн.

Апарат управління

 

Директор

3950

Головний бухгалтер

3200

Заступник головного бухгалтера

3050

Провідний бухгалтер

2350

Бухгалтер

1650

Інженер – програміст

1950

Економіст

1800

Інженер з охорони праці

1750

Інспектор з кадрів

1600

Секретар

1550

Відділ продажу

 

Начальник відділу продажу

1850

Менеджер відділу продажу

1650

Експедитор з перевезень

1550

Продавець V розряду

1500

Продавець ІV розряду

1500

Продавець ІІІ розряду

1450

Допоміжний персонал

 

Слюсар – сантехнік

1750

Водій

1750

Оператор обчислювальних машин

1550

Касир

1450

Вантажник

1350

Комірник

1300

Електромеханік

1150

Електромонтер

1100

Прибиральник службових приміщень

1100

Відділ охорони

 

Начальник відділу охорони і безпеки

2850

Охоронець VI розряду

1550

Охоронець V розряду

1550

Охоронець IV розряду

1500

Охоронець IІІ розряду

1450

Фахівець – кінолог

1500

7. Преміювання здійснюється щомісячно за наказом директора у розмірі 50 % окладу.

8. Перелік доплат та надбавок та їх мінімальні розміри подані у табл. 6.

Таблиця 6

Перелік доплат та надбавок та їх мінімальні розміри

Назва доплат і надбавок

Розміри доплат і надбавок

Доплати

1. За суміщення професій (посад)

Доплати одному працівнику максимальними розмірами не обмежуються і визначаються наявністю одержаної економії за окладами посад, які суміщаються

2. За розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт

Доплати одному працівнику максимальними розмірами не обмежуються і визначаються наявністю одержаної економії за окладами, які могли б виплачуватися при нормативній чисельності працівників

3. За виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника

До 100 % окладу відсутнього працівника

4. За інтенсивність праці

До 12 % окладу

5.За роботу в нічний час ( з 22.00 до 6.00)

До 40 % годинної ставки за кожну годину роботи в нічний час

6. За роботу з ненормованим робочим днем водіям автомобілів

До 25 % окладу за відпрацьований водієм час

Надбавки

1. За високі досягнення у праці

До 50 % посадового окладу

2. За виконання особливо важливої роботи на певний період

До 50 % посадового окладу

3. За класність водіям легкових і вантажних автомобілів

 

Водіям 2 - класу – 10 %, 1 - класу – 25 % встановленого окладу за відпрацьований водієм час

9. Винагорода за підсумками роботи за рік установлюється у розмірі до 100 % посадового окладу з урахуванням передбаченого бюджету витрат та фінансових можливостей підприємства.

10. Заохочувальні виплати, не пов’язані з конкретними результатами праці:

- до ювілейних дат – у розмірі 50 % окладу;

- за довголітню і бездоганну трудову діяльність – 100 % окладу;

- до державних, релігійних свят, передбачених КЗпП України, а також професійних свят – 30 % окладу.

11. Інші види матеріальної і грошової допомоги:

- працівникам, котрі мають дітей до 16 років, видавати новорічні подарунки вартістю до 300 грн.;

- працівникам, у яких на утриманні є діти-інваліди, віком до 18 років, видавати по 1000 грн. на рік;

- у разі смерті батьків, дітей чи інших членів родини працівника – 3000 грн.;

- при народженні дитини – 3000 грн.;

- при одруженні працівника або його дитини, які вступають в шлюб вперше, – у розмірі 2000 грн.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!