Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4342 Тема 3 Монотонність праці та шляхи підвищення змістовності праці, Фізіологія і психологія праці, КНЕУ ім. Гетьмана

Тема 3 Монотонність праці та шляхи підвищення змістовності праці, Фізіологія і психологія праці, КНЕУ ім. Гетьмана

« Назад

Тема 3 Монотонність праці та шляхи підвищення змістовності праці

Курсову роботу з цієї теми рекомендується виконувати за таким орієнтовним планом:

Вступ

Розділ І. Сутність, види і критерії монотонності праці.

Розділ ІІ. Психофізіологічний аналіз трудових операцій та оцінка монотонності праці.

2.1. Методика і завдання психофізіологічного аналізу трудових операцій.

2.2. Порівняльний психофізіологічний аналіз трудових операцій і визначення ступеня їх монотонності.

Розділ ІІІ. Проект заходів щодо запобігання монотонності праці.

3.1. Основні напрямки запобігання монотонності і підвищення змістовності праці.

3.2. Розробка проекту заходів щодо зниження монотонності праці.

Висновки

Література 

Методичні поради до виконання курсової роботи 

Під час виконання курсової роботи треба дотримуватися таких вимог.

Вимоги до змісту, вступу та висновків див. у розділі “Загальні методичні вказівки щодо підготовки курсових робіт”.

Теоретична частина роботи повинна ґрунтуватися на опрацюванні літературних джерел і розкривати наступні питання:

– вплив науково-технічного прогресу на характер і  зміст праці;

– оцінка потоково-конвеєрного способу виробництва як основного чинника монотонності праці;

– сутність, критерії і види монотонності;

– психічні стани працівників при виконанні монотонних робіт;

– монотоностійкість та її показники.

Аналітична частина курсової роботи передбачає аналіз конкретних трудових операцій і визначення ступеня їх монотонності.

Конструктивна частина роботи полягає у розробці та обґрунтуванні проекту заходів, спрямованих на зниження монотонності конкретних робіт (трудових операцій). 

Матеріали для виконання 2-го розділу 

Зробити порівняльний психофізіологічний аналіз двох трудових операцій, що виконуються на конвеєрі, визначити їх рухові і часові особливості, встановити ступінь монотонності, фізичну важкість, нервову напруженість і ступінь втоми працівників.

Таблиця 1

Основні характеристики трудових операцій

Показники

Складання годинників

Обробка головок швейних машин

Кількість елементів операції

12

4

Час на операцію, с

195

38

Маса виробу, кг

0,1

15

Робоча зона, м

0,3

1,8

Робоча поза

Сидячи

Стоячи

Характер робочих рухів

Дрібні, точно координовані

Утримання виробу, перенесення виробу

Максимальна частота пульсу за хвилину в кінці роботи

96 – 100

84 – 90

Зниження витривалості до статичного зусилля в кінці роботи, %

12

34,6

Зниження лабільності зорового аналізатора в кінці роботи, %

63

20,8

Енерговитрати, ккал/год.

менше 100

230

Загальна маса вантажу, що піднімається, кг

2,7

7500

  

Методичні вказівки щодо виконання розділу 3 

На основі аналізу трудових операцій і висновків, зроблених у розділі ІІ, обґрунтувати проект заходів щодо раціоналізації організації праці та зниження монотонності роботи, врахувавши додатково наступні характеристики робіт. 

А. Складання годинників. Робота характеризується великим напруженням зорового аналізатора, зосередженістю уваги, відповідальністю за точність. Динамічна робота виконується м’язами кисті і пальців; рухи дрібні і точно координовані. Статичні напруження припадають на поперекову область і спину для підтримання робочої пози.

В першій половині робочої зміни лабільність зорового аналізатора значно знижується. Такі ж зміни відбуваються і за 1,5 – 2 год. до кінця роботи. В ці ж періоди збільшується час сенсомоторних реакцій та відмічається зниження уваги і послаблення слуху. Витривалість до статичних зусиль у перші 2 – 3 години роботи зростає, потім стабілізується і в другій половині зміни знижується. Рівень шуму 65 дБ. Тривалість робочої зміни 8 год. Обідня перерва – 1 год. через 4 год. роботи. В першій і другій половині зміни встановлені 7-хвилинні перерви на відпочинок. Функціональна музика і виробнича гімнастика не застосовуються.

Б. Обробка головок швейної машини. Робота вимагає певного напруження зору, активної участі м’язів рук, передпліччя, кистей, пальців під час кріплення деталей середнього розміру. Під час утримання інструментів або піднімання і утримання важких деталей динамічні і статичні навантаження припадають на крупні м’язи тіла. Загальна маса вантажу, що піднімається, становить від 5 до 10 тонн за зміну. На робочих місцях рівень шуму становить 85 – 95 дБ. М’язова витривалість у робітниць знижується через 1,5 – 2 год. роботи в першій половині робочого дня і в кінці робочої зміни більш ніж на 40%. Збільшується систолічний і діастолічний тиск крові та частота пульсу до 90 ударів за хвилину. Лабільність зорового аналізатора знижується, а час сенсомоторної реакції зростає. Робітники працюють стоячи і переміщуються з ходом конвеєра. Працездатність знижується через 1 – 1,5 год. роботи протягом робочого дня. Діючий режим праці і відпочинку передбачає годинну перерву на обід та по одній 10-хвилинній перерві на відпочинок у першій і другій половині робочої зміни.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!