Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4140 Зміст практичних занять, Тема 5 Ринок товарів і послуг, Маркетингова товарна політика, НУХТ

Зміст практичних занять, Тема 5 Ринок товарів і послуг, Маркетингова товарна політика, НУХТ

« Назад

Тема 5 Ринок товарів і послуг

Мета заняття – сформувати у студентів практичні навички використання маркетингових інструментів в діяльності на ринку товарів і послуг.

Запитання для обговорення

 1. Дайте визначення поняття «ринок товарів».

 2. Охарактеризуйте процес класифікації ринків та послуг.

 3. Які види конкуренції на ринках Вам відомі?

 4. Розкрийте зміст елементів інфраструктури товарного ринку.

 5. Охарактеризуйте ринкові механізми функціонування суб’єктів ринку.

 6. Як визначити рівень монополізації (концентрації) ринку?

 7. Розкрийте призначення та методику розрахунку індекса Харфіндела-Хіршмана.

Запитання для самопідготовки студентів

 1. Охарактеризуйте інфраструктуру товарного ринку на локальному та національному рівнях.

 2. Розкрийте зміст цінової і нецінової конкуренції.

 3. Які законодавчі документи регулюють процеси, що відбуваються на товарному ринку.

 4. Охарактеризуйте пріоритети споживачів на товарному ринку.

 5. Назвіть основні напрями здійснення ефективної товарної політики на ринку товарів і послуг.

 6. Розкрийте роль потреб і запитів споживачів як основних рушійних сил ринку.

 7. Які класифікації споживачів та їх роль в ефективній товарній політиці підприємства Вам відомі?

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!