Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4136 Зміст практичних занять, Тема 1 Товари та послуги в маркетинговій діяльності, Маркетингова товарна політика, НУХТ

Зміст практичних занять, Тема 1 Товари та послуги в маркетинговій діяльності, Маркетингова товарна політика, НУХТ

« Назад

4. Зміст практичних занять

Тема 1 Товари та послуги в маркетинговій діяльності

Мета заняття – сформувати у студентів практичні навички оцінки та вдосконалення товарної номенклатури, асортименту та послуг в процесі маркетингової діяльності.

Запитання для обговорення

 1. Дайте визначення змісту та завдань товарної політики підприємства.

 2. Охарактеризуйте поняття товару в маркетингу.

 3. Визначіть основні класифікаційні ознаки та проведіть класифікацію товарів.

 4. Розкрийте зміст товарної номенклатури і товарного асортименту.

 5. Як здійснюється модифікація товарної номенклатури?

 6. З якою метою проводиться модифікація асортиментних груп (товарних ліній)?

 7. Назвіть основні етапи організації управління продуктом на підприємстві.

Запитання для самопідготовки студентів

 1. Розкрийте зміст блочної структури товарної політики: від розробки та обслуговування до елімінування.

 2. Як здійснюється оптимізація асортименту продукції з урахуванням стратегічних цілей розвитку підприємства?

 3. Охарактеризуйте вплив вдосконалення асортиментної політики підприємства на результати його бізнесової діяльності.

 4. Які основні принципи формування товарного асортименту Ви знаєте?

 5. Розкрийте зміст етапів формування товарного асортименту.

 6. Сутність маркетингової концепції товару.

 7. Охарактеризуйте зміст маркетингової підтримки товару.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!