Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4116 Вказівки до виконання семестрового завдання з курсу Менеджмент

Вказівки до виконання семестрового завдання з курсу Менеджмент

« Назад

Вказівки до виконання семестрового завдання з курсу Менеджмент

Семестрове завдання з дисципліни "Менеджмент" містить 2 теоретичних питання та 3 практичні завдання. Теоретичні питання та вихідні дані для вирішення практичних завдань визначаються викладачем індивідуально за варіантами.

Виконуючи теоретичну частину семестрового завдання слід ознайомитися з літературою, що рекомендується. При виконанні практичного завдання необхідно навести його умови, вихідні дані за варіантом. Рішення слід супроводжувати формулами, розгорнутими розрахунками, поясненнями та висновками.

Семестрове завдання повинне бути виконане відповідно до вимог ДСТУ 3008-95 на аркушах формату А4. На титульній сторінці роботи необхідно вказати назву міністерства, університету, кафедри; прізвище, ім’я, по батькові студента та викладача; шифр групи; номер варіанту.

Виконане семестрове завдання пред’являється студентом викладачеві протягом семестру для рецензування, але не пізніше ніж за тиждень до початку заліково-екзаменаційної сесії. Студенти, що не одержали відмітку "зараховано" по виконаній роботі, до заліку з дисципліни не допускаються.

За консультаціями з усіх питань, що виникають у процесі вивчення дисципліни, та при підготовці семестрового завдання, слід звертатися на кафедру до викладача, що викладає дисципліну.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!