Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3937 Анкета діагностики проблем системи управління та системи управління персоналом

Анкета діагностики проблем системи управління та системи управління персоналом

« Назад

Анкета діагностики проблем системи управління та системи управління персоналом

1. Характеристики опитаних експертів організації/компанії

Характеристики експертів

Відмітьте потрібне позначкою - √

1

Позиція в організації/компанії

Керівник служби персоналу

 

Менеджер з персоналу

 

Керівник іншого структурного підрозділу

 

Ключовий працівник іншого структурного підрозділу

 

2

Роль експерта у змінах/інноваціях системи управління персоналом

 

Бере участь у процесі впровадження змін/інновацій

 

 

Бере участь у розробці змісту змін/інновацій

 

 

Не бере участь у процесі впровадження змін/інновацій

 

 

Не бере участь у розробці змісту змін/інновацій

 

3

Досвід роботи у сфері менеджменту

 

Невідомо

 

 

Менше 1 року

 

 

1-3 роки

 

 

3-5 років

 

 

5-10 років

 

 

Більше 10 років

 

2. Сфера економічної діяльності організації/компанії

(Відмітьте потрібне позначкою - √)

 

 Ключовий споживач

Сфера економічної діяль-

ності організації/компанії

Посеред-

ники

Кінцеві споживачі

 

Виробництво

 

 

Торгівля

 

 

Послуги

 

 

Інше

 

 

3. Вид економічної діяльності організації/компанії

Код A*38

Секції ISIC (Rev. 4) / NACE (Rev. 2) / КВЕД 2010

Відмітьте потрібне позначкою - √

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 

 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 

 

CA 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів 

 

CB 

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 

 

CC 

Виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність 

 

CD 

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 

 

CE 

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 

 

CF 

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 

 

CG 

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 

 

10 

CH 

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування 

 

11 

CI 

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 

 

12 

CJ 

Виробництво електричного устаткування 

 

13 

CK 

Виробництво машин і устаткування, н. в. і. у. 

 

14 

CL 

Виробництво транспортних засобів 

 

15 

CM 

Інші види переробної промисловості, ремонт і монтаж машин і устаткування 

 

16 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 

 

17 

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 

 

18 

Будівництво 

 

19 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 

 

20 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 

 

21 

Тимчасове розміщування й організація харчування 

 

22 

JA 

Видавнича діяльність, радіомовлення та телебачення 

 

23 

JB 

Телекомунікації (електрозв'язок) 

 

24 

JC 

Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг 

 

25 

Фінансова та страхова діяльність 

 

26 

Операції з нерухомим майном2 

 

27 

MA 

Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження 

 

28 

MB 

Наукові дослідження та розробки 

 

29 

MC 

Інша професійна, наукова та технічна діяльність 

 

30 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 

 

31 

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 

 

32 

Освіта 

 

33 

QA 

Охорона здоров'я 

 

34 

QB 

Надання послуг догляду та соціальної допомоги 

 

35 

Мистецтво, розваги та відпочинок 

 

36 

Надання інших видів послуг 

 

37 

T3 

Діяльність домашніх господарств 

 

38 

U3 

Діяльність екстериторіальних організацій і органів 

 

4. Характеристики організації/компанії

Характеристики організації/компанії

Відмітьте потрібне позначкою - √

1

«Національність» капіталу

Вітчизняний приватний/колективний

 

Вітчизняний державний

 

Іноземний

 

Спільне підприємство з іноземним партнером

 

2

«Національність» менеджменту

Лише місцеві менеджери

 

Іноземні менеджери беруть участь в управлінні

 

В управлінні в основному іноземні менеджери

 

3

Історія розвитку організації/компанії

Нова підприємницька організація/компанія

 

Колишнє радянське підприємство

 

Інше

 

4

Вік організації/компанії

0-2 роки

 

3-5 років

 

6-10 років

 

11-15 років

 

16-20 років

 

Більше 20 років

 

5

Зв’язок власності і управління

Топ-менеджер – ключовий власник

 

Топ-менеджер – міноритарний власник (його частка у власності не дозволяє напряму брати участь в управлінні організацією/компанією)

 

Топ-менеджер – найманий працівник

 

6

Участь власника в управлінні

Бере участь

 

Не бере участь

 

7

Стиль вищого керівництва

Авторитарний / бюрократичний

 

Демократичний /патерналістська модель

 

8

Тип організаційної структури

Неформальна

 

Лінійна

 

Функціональна

 

Лінійно-функціональна

 

Дивізіональна

 

Матрична

 

9

Кількість ієрархічних рівнів

1

 

2-3

 

4-5

 

6-7

 

Більше 7

 

10

Ступінь формалізації

Низька, усні правила поведінки

 

Середня, встановлюються правила, інструкції, нормативи система документообігу

 

Висока, система правил і норм охоплює усі сторони діяльності

 

Надзвичайно висока, пріоритет правил і норм поведінки

 

11

Кількість працівників (осіб)

Менше 10

 

11-20

 

21-30

 

31-50

 

51-100

 

101-500

 

501-1000

 

1001-5000

 

Більше 5000

 

12

Темпи зміни рівня продажу

Продажу немає

 

Приросту немає за рік

 

Зростає до 15% на рік

 

Зростає понад 15% на рік

 

Зменшується до 15 % на рік

 

Зменшується понад 15 % на рік

 

13

Темпи зміни рівня прибутку

Прибутку немає

 

Зростає

 

Зменшується

 

14

Основні завдання управління

Знайти власну нішу на ринку, свій сегмент споживачів, необхідні ресурси для виробництва вибраного продукту/послуги

 

Зростання рівня продажу, продуктивності, виробничої потужності

 

Підвищення прибутковості, ліквідності, віддачі від усіх видів ресурсів, упорядкування основних виробничих процесів

 

Перегляд та оновлення місії, стратегії, цілей. Зміна застарілих процедур і структур. Утримання кращих і найбільш відданих

 

15

Основні цінності організації/компанії

Взаємна підтримка, взаємодопомога, участь, чесність, надійність, відданість, добросовісність.

 

Динамізм, розвиток та прогрес, інноваційність, прагнення бути найкращою організацією/компанією в галузі

 

Висока якість, довгострокова конкурентоспроможність та ефективність, повага, професіоналізм, цілеспрямованість, чесна конкуренція

 

Застарівши цінності: традиції та ієрархія, чиношанування. Оновлення цінностей: прогрес, зміни, розвиток

 

16

Імідж організації/компанії на ринку

Відсутня інформація про організацію/компанію на ринку

 

Активна позиція на ринку, зростання впізнаваності й авторитету

 

Високий авторитет, який поступово знижується. Організація/компанія поступово поступається іміджем більш молодим та перспективним організаціям/компаніям

 

Остаточна втрата авторитету серед споживачів, клієнтів

 

17

Впізнання товарів (марки, організації/компанії)

Відсутнє, незначне

 

Формується, достатньо високе

 

Високе

 

Стабільне

 

Знижується

 

18

Характеристики персоналу

Поліфункціональність працівників, вузьке (родинне/дружнє) коло

 

Багатофункціональні фахівці, що затребувані на ринку, амбіційні працівники, орієнтовані на масштабність завдань та можливість реалізувати власні проекти

 

Вузька спеціалізація персоналу, висока плинність персоналу, тенденція до невиправданого розширення штату

 

Висока плинність персоналу, бюрократизація відносин, напружений морально-психологічний клімат

 

5. Основні фінансово - економічні показники діяльності організації/компанії за 2008-2014 роки

Найменування показників

Значення показників за роками

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Вартість товарної продукції, тис. грн.

(якщо даний показник розраховують)

 

 

 

 

 

 

 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

Операційні витрати, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

у т.ч.: витрати на оплату праці, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

Чистий прибуток, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

Річний фонд заробітної плати (ФЗП) ПВП, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

− у т.ч.: річний ФЗП робітників, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

Середньооблікова чисельність ПВП, осіб

 

 

 

 

 

 

 

− у т.ч.: робітників, осіб

 

 

 

 

 

 

 

6. Внутрішні проблеми системи управління та

системи управління персоналом організації/компанії

Формулювання проблем у напрямах процесу управління персоналом

Характеристика проблеми

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для системи управління персоналом (СУП) організації /компанії;

3. Поточного стану / 4. Розвитку;

5. Локальна / 6. Глобальна;

7. Фактична / 8. Потенційна.

(Відмітьте характеристику проблеми у кожній парі позначкою √ навпроти відповідної цифри.

Якщо проблеми немає, то нічого не відмічайте).

1. Стратегічне планування / планування персоналу

Немає чіткого бачення цілі організації/ компанії, що проявляється на усіх рівнях (місія організації/компанії відсутня)

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Організація/компанія немає чітко сформульованої стратегії та політики управління персоналом

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Відсутнє систематизоване збирання ринкової інформації (не знають чого і скільки виробляти)

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Негнучка цінова та асортиментна політика

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Конфлікти з постачальниками

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Конфлікти з клієнтами по ціноутворенню та асортиментній лінійці

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Дуже великі запаси сировини та матеріалів, готової продукції (товарів)

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Відсутність командної роботи

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Проблема делегування повноважень

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Плинність персоналу понад 5 %

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Плинність серед ключового персоналу понад 5%

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Одні категорії персоналу переобтяжені, інші – не завантажені роботою

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Погана система контролю (обліку) персоналу

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Відсутність контролю за роботою менеджерів

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Погано розподілені обов’язки – відповідальність

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Відсутні комунікаційні взаємозв’язки між підрозділами

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Суб’єктивізм в ухваленні рішень

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Недостатній досвід у сфері управління персоналом у керівників організації

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Системи відбору, просування,розвитку, оцінювання і стимулювання не відповідають стратегії організації/компанії

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Не оцінюється співвідношення витрат і вигод кожної з дій у рамках системи управління персоналом

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Не проводиться періодично формальний або неформальний аудит персоналу

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Немає системи контролінгу в організації/компанії

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Немає системи контролінгу персоналу

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Інші (впишіть самостійно):

 

 

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

 

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

 

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

2. Аналіз робіт в організації

Аналіз робіт не проводиться взагалі

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Немає описів робіт

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Немає посадових (робочих) інструкцій

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Відсутні прописані функції працівників

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Немає паспортів посад

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Немає профілів посад (кваліфікаційних карт та карт компетенцій)

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Інші (впишіть самостійно):

 

 

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

 

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

 

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

3. Пошук та відбір персоналу

Немає технології оцінювання кандидатів на вакантну посаду

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Мають місце порушення у правових аспектах оформлення прийняття працівників на роботу

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Не розробляються кваліфікаційні вимоги до кандидатів та компетенції, якими вони мають володіти

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Відсутні чіткі критерії відбору персоналу

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Немає процедури уведення в посаду та адаптації новоприйнятих працівників

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Не аналізується ефективність витрат коштів на відбір персоналу у порівнянні з іншими аналогічними організаціями/ компаніями

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Інші (впишіть самостійно):

 

 

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

 

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

 

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

4. Планування кар’єри та розвиток працівників

Відсутня система внутрішньо фірмового навчання

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Недостатньо коштів інвестується у розвиток персоналу

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Не оцінюється ефективність розвитку персоналу

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Не формується кадровий резерв

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Незначні можливості кар’єрного зростання

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Інші (впишіть самостійно):

 

 

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

 

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

 

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

5. Оцінювання персоналу

Відсутня система оцінювання / атестації персоналу

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Наявна система оцінювання / атестації персоналу носить формальний характер

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Немає переліку показників (критеріїв) оцінювання працівників організації

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Низька ступінь об’єктивності оцінювання/ атестації

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Результати оцінювання/атестації використовуються не повною мірою

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Відсутність зворотного зв’язку після оцінювання/атестації персоналу

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Інші (впишіть самостійно):

 

 

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

 

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

 

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

6. Мотивація та стимулювання персоналу

Не оцінюється мотиваційний профіль працівників

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Немає диференційованого (індивідуального) підходу до стимулювання різних прошарків і груп працівників

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Поріг відчутності (дієвості) стимулів менше 10% двох суміжних окладів, розрядів

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Невідповідність заробітної плати витраченим зусиллям

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Не проводяться ринкові огляди заробітних плат

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Затримки з виплатою зарплати

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Не заохочується ініціатива працівників

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Не використовуються нематеріальні стимули

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Відсутність довіри до працівників з боку керівництва

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

У працівників немає освідомлення причетності до організації

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Інші (впишіть самостійно):

 

 

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

 

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

 

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

7. Кадрове адміністрування

Не ведуться особові справи працівників

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Особові справи працівників ведуться з порушеннями

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Ведення та зберігання трудових книжок працівників, журналів обліку трудових книжок та бланків трудових книжок здійснюється з порушеннями

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Не ведеться штатно-посадова книга (штатний формуляр)

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Не ведеться алфавітна книга

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Трудові договори (контракти) між працівниками та власником організації/компанії укладаються з порушеннями

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Не ведеться книга наказів з особового складу або ведеться з порушеннями

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Кадрове діловодство не комп’ютеризоване

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Інші (впишіть самостійно):

 

 

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

 

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

 

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

7Зовнішні проблеми організації/компанії

Формулювання проблеми

Характеристика проблеми

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для системи управління персоналом (СУП) організації /компанії;

3. Поточного стану / 4. Розвитку;

5. Локальна / 6. Глобальна;

7. Фактична / 8. Потенційна.

(Відмітьте характеристику проблеми у кожній парі позначкою √ навпроти відповідної цифри.

Якщо проблеми немає, то нічого не відмічайте).

Жорстка конкуренція

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Глобалізація ринку

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Дефіцит кваліфікованих працівників

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Збільшення вартості кредитних ресурсів

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Не сформований імідж (гарна репутація) організації/компанії

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Інші (впишіть самостійно):

 

 

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

 

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

 

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

 

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

8. Потенційні проблеми у зовнішньому середовищі організації/компанії

Формулювання проблеми

Характеристика проблеми

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для системи управління персоналом (СУП) організації /компанії;

3. Поточного стану / 4. Розвитку;

5. Локальна / 6. Глобальна;

7. Фактична / 8. Потенційна.

(Відмітьте характеристику проблеми у кожній парі позначкою √ навпроти відповідної цифри.

Якщо проблеми немає, то нічого не відмічайте).

Організація\компанія втрачає частку ринку

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Ризик поглинання

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Велика ймовірність виникнення нових конкурентів (зокрема, іноземних)

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Значне поліпшення якісних характеристик продукції конкурентів

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Значне зниження ціни на продукцію конкурентів за рахунок ефекту від масштабу

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Інші (впишіть самостійно):

 

 

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

 

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

 

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

 

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

9. Потенційні проблеми у внутрішньому середовищі організації/компанії

Формулювання проблеми

Характеристика проблеми

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для системи управління персоналом (СУП) організації /компанії;

3. Поточного стану / 4. Розвитку;

5. Локальна / 6. Глобальна;

7. Фактична / 8. Потенційна.

(Відмітьте характеристику проблеми у кожній парі позначкою √ навпроти відповідної цифри.

Якщо проблеми немає, то нічого не відмічайте).

Не змінюються технологія виробництва, матеріали, засоби зв’язку, методи збирання, обробки та передавання інформації

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Зниження якості обслуговування

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Прогресування авторитаризму

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Збільшення плинності персоналу

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Зниження продуктивності

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Зниження рівня продажу

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

Інші (впишіть самостійно):

 

 

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

 

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

 

1. Для організації/компанії у цілому / 2. Для СУП організації /компанії ;

3. Поточного стану / 4. Розвитку ;

5. Локальна / 6. Глобальна ;

7. Фактична / 8. Потенційна .

10. Плани керівництва організації/компанії щодо організаційних змін для усунення виявлених проблем

Організаційні зміни:

Відмітьте потрібне позначкою - √

1

розподілу влади і статусу

 

2

місії організації/компанії

 

3

організаційної структури

 

4

системи управління

 

5

системи управління персоналом

 

6

інших функціональних систем

 

7

корпоративної культури

 

8

складу ключових осіб

 

9

складу персоналу

 

 

Інші (впишіть самостійно):

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

11. Завдання управління персоналом, на які ставлять особливий акцент в період організаційних змін в організації/компанії для усунення виявлених проблем

Завдання управління персоналом

Відмітьте потрібне позначкою - √

1

Оцінювання персоналу

 

2

Атестація персоналу

 

3

Пошук нових працівників ззовні

 

4

Пошук лідерів усередині організації/компанії

 

5

Виведення «зайвих» працівників

 

6

Специфічне навчання

 

7

Універсальне навчання

 

8

Розвиток команди

 

9

Розвиток внутрішніх комунікацій

 

10

Допомога в подоланні стресу

 

11

Адаптація персоналу

 

12

Розробка нових систем винагороди

 

13

Немає акцентів

 

 

Інші (впишіть самостійно):

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

12Вплив використання практик управління персоналом в період організаційних змін на їх ефективність (для усунення виявлених проблем)

Практики управління персоналом

Ефективність організаційних змін (так «+» або ні «–»)

Чи отри-мані ре-зультати з найменшими витра-тами (еко-номічність практик УП)?

Чи відпо-відають результатти пос-тавленим цілям (результативність практик УП)?

Чи за без-печує практика УП вирі-шення реальних проблем (доцільність практик УП)?

1

Оцінювання персоналу

 

 

 

2

Атестація персоналу

 

 

 

3

Пошук нових працівників ззовні

 

 

 

4

Пошук лідерів усередині організації/компанії

 

 

 

5

Виведення «зайвих» працівників

 

 

 

6

Специфічне навчання

 

 

 

7

Універсальне навчання

 

 

 

8

Розвиток команди

 

 

 

9

Розвиток внутрішніх комунікацій

 

 

 

10

Допомога в подоланні стресу

 

 

 

11

Адаптація персоналу

 

 

 

12

Розробка нових систем винагороди

 

 

 

13

Немає акцентів

 

 

 

 

Інші (впишіть самостійно):

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!