Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3918 Робоча програма проходження виробничої практики з навчальної дисципліни Правові та організаційні основи підприємницької діяльності, БДФЕУ

Робоча програма проходження виробничої практики з навчальної дисципліни Правові та організаційні основи підприємницької діяльності, БДФЕУ

« Назад

Міністерство ОСВІТИ І НАУКИ України

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ

Буковинського державного фінансово-економічного університету 

Циклова комісія правових дисциплін

 

Робоча програма проходження виробничої практики з навчальної дисципліни Правові та організаційні основи підприємницької діяльності

підготовки молодших спеціалістів

з галузі знань 0304 «Право»

за напрямом підготовки 5.03040101 «Правознавство»

 

Чернівці 2016

Робоча програма відповідає вимогам Положення про порядок організації та проходження практики в Буковинському державному фінансово-економічному університеті (протокол Вченої ради № 5 від 24 квітня 2012 року, Наказ ректора університету №79-А від 27 квітня 2012 року) та положенням Цільової комплексної програми «Практична підготовка студентів Буковинського державного фінансово-економічного університету» (протокол Науково-методичної ради БДФЕУ № 2 від 15 листопада 2012 року, затверджена наказом ректора Буковинського державного фінансово-економічного університету 21 листопада 2012 року).

Укладач: Попельницька Н.С., викладач циклової комісії правових дисциплін,

Доманчук А.Д., викладач циклової комісії правових дисциплін

Завідувач практики ________________ І.М. Якуб’як

Робоча програма проходження виробничої практики з дисципліни «Правові та організаційні основи підприємницької діяльності»

студентами груп П-401, П-402

термін проходження (26.04.2016-17.05.2016 р.)

Назва теми

К-сть днів

Дата виконання

Прізвище, посада керівників практики

1.

2.

3.

4.

5.

Тема 1. Загальна характеристика господарського (підприємницького) права, господарські правовідносини. Господарське законодавство

1.

Ознайомитись із:

-        предметом і методом правового регулювання, який застосовує підприємство;

-        господарським законодавством і господарським правом, що регулює діяльність підприємства;

-        джерелами господарського права, що використовуються при роботі;

-        поняттям і видами господарських правовідносин, їхнім складом на підприємстві.

Виконати:

-   скласти список-таблицю господарських правовідносин на підприємстві за контрагентами, працівниками, органами державної влади та строками.

2

 

 

Тема 2. Підприємництво як спосіб здійснення господарської діяльності

2.

Ознайомитись із:

-    поняттям підприємницької діяльності;

-    принципами підприємницької діяльності;

-    суб’єктами підприємницької діяльності;

-    процедурою державної реєстрації підприємницької діяльності;

-    ліцензуванням підприємницької діяльності;

-    обмеженнями щодо підприємницької діяльності;

-    взаємовідносинами: держава і підприємці;

-    припиненням діяльності суб’єктів підприємництва;

-    правове регулювання підприємницької діяльності.

Виконати:

-    скласти порядок та вимоги до реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності (ю/о, ф/о);

-    скласти схему порядку та вимог для отримання одного з видів ліцензій.

1

 

 

Тема 3. Правове становище підприємств

3.

Ознайомитись із:

-    організаційно-правовою формою підприємства (бази практики), його структурою;

-    установчими документами підприємства (бази практики).

Виконати:

-    скласти проект статуту підприємства;

-    скласти проект засновницького договору.

1

 

 

Тема 4. Правовий статус господарських товариств

4.

Ознайомитись із:

-    юридичним статусом підприємства – бази практики;

-    засновниками, учасники та порядком їх участі у роботі та діяльності підприємства;

-    майном та майновими правами підприємства.

Виконати:

- виготовити заяву про реєстрацію юридичної особи – підприємства такої ж організаційно-правової форми як і база практики на типовому реєстраційному бланку;

- скласти порядок та вимоги до реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності з організаційно-правовою формою, яка є на базі практики.

1

 

 

Тема 5. Правове регулювання відносин власності

5.

Ознайомитись із:

-    суб’єктами права власності та їх господарською діяльністю.

-    об’єктами права власності – підприємства – бази практики.

-    формами і видами права власності;

-    видами набуття права власності, якими скористалось підприємство – база практики;

-    підставами припинення права власності;

-    захистом права власності які використовує підприємство – база практики.

Виконати:

-    проект договору між базою практики та іншою юридичною особою, про купівлю продаж нерухомого майна.

1

 

 

Тема 6. Господарсько-договірні зобов’язання. Господарсько-правова відповідальність

6.

Ознайомитись із:

-  господарськими зобов’язаннями. Виникненням господарських зобов’язань на підприємстві (випадки);

-  виконанням зобов’язань (випадки, приклади);

-  забезпеченням виконання господарських зобов’язань (приклади);

-  господарськими договорами на підприємстві (приклади);

-  значенням господарського договору для підприємства – бази практики;

-  порядком укладання, зміни та припинення господарських договорів підприємством.

Виконати:

-    здійснити правовий аналіз видів господарсько-правової діяльності;

-    проаналізувати підстави господарської відповідальності на підприєстві, які можуть виникнути при здійснені господарської діяльності в майбутньому;

-    зазначити у звіті усі господарсько-правові санкції та підстави їх застосування, які накладались на підприємство (базу практики) за період останніх двох років.

2

 

 

Тема 7. Правове врегулювання банкрутства

7.

Ознайомитись із:

-     поняттям банкрутства;

-     санацією;

-     наслідками визнання боржника банкрутом;

-     черговістю задоволення вимог кредиторів.

Виконати:

-     скласти схему процедури банкрутства юридичної особи

1

 

 

Тема 8. Правовий захист прав та законних інтересів суб'єктів господарювання

8.

Ознайомитись із:

-  поняттям та способами захисту прав та законних інтересів підприємства – бази практики;

-  загальними поняттями про представництво підприємства – бази практики;

-  правовим регулюванням комерційної таємниці та відповідальність за розповсюдження відомостей, що становлять комерційну таємницю на підприємстві.           

Виконати:

-  виготовити претензію від імені підприємства постачальнику.

1

 

 

Тема 9. Правове регулювання банківської діяльності та

кредитно-розрахункових відносин

9.

Ознайомитись із:

-  функціями та структурою національного банку України в банківській системі держави;

-  правовим статусом комерційних банків;

-  поняттями, видами та формами кредитів, які може отримати чи вже отримало підприємство.

Виконати:

-   скласти схему порядку (етапів) одержання кредиту підприємством;

-   скласти типовий проект кредитного договору на основі типової форми та діючого кредитного договору;

-   скласти аналіз ризиків які можуть нанести шкоду підприємству – базі практики при укладенні кредитного договору з однією із банківських установ (якщо договір підприємством не укладено).

1

 

 

Тема 10. Розгляд та вирішення господарських спорів

10.

Ознайомитись із:

-  поняттям та принципами господарського судочинства;

-  функціями Вищого господарського суду України;

-  діяльністю, та правовим регулюванням місцевих судів;

-  претензійним врегулювання господарських спорів (досудовим врегулюванням господарських спорів);

-  правовою природою позову, змістом позову, забезпеченням позову;

-  порядком розгляду господарських спорів господарськими судами;

-  поняттям і змістом рішення та постанови як процесуальних документів суду.

Виконати:

 виготовити позовну заяву до господарського суду від підприємства – бази практики відповідної області.

1

 

 

Тема 11. Правові основи забезпечення якості продукції та захисту прав споживачів

11.

Ознайомитись із:

-    державним управлінням якістю, продукції як, складовою частиною управління економікою України;

-     державною системою й видами стандартизації;

-    категоріями стандартів;

-    контролем і наглядом за якістю продукції;

-    правовим регулюванням захисту прав споживачів.

Виконати:

-    скаргу від імені підприємства до державного управління якістю продукції про недоброякісну продукцію.

1

 

 

 

Всього:

13

 

 

 

Оформлення звіту

1

 

 

 

Разом:

14

 

 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!