Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3895 Порядок захисту дипломної магістерської роботи, Геодезія та землеустрій, КПУ

Порядок захисту дипломної магістерської роботи, Геодезія та землеустрій, КПУ

« Назад

6. Порядок захисту дипломної магістерської роботи

6.1. Студент у день захисту зобов'язаний прибути не менше ніж за 30 хвилин до початку роботи ДЕК, надати секретарю ДЕК усі необхідні документи, у тому числі залікову книжку, підготувати всі матеріали до захисту.

6.2. Рекомендується така послідовність процедури захисту:

– всі студенти, які захищають у цей день дипломну (магістерську) роботу, шикуються перед ДЕК; голова ДЕК з'ясовує готовність студентів до захисту або їх прохання щодо зміни послідовності захисту;

– студент робить стислу доповідь за змістом дипломної (магістерської) роботи (не більше ніж 10 хвилин);

– задаються питання (спочатку членами ДЕК, потім усіма присутніми) і заслуховуються відповіді на них;

– заслуховуються висновки керівника дипломної (магістерської) роботи і відгук рецензента;

– заслуховуються виступи членів ДЕК і присутніх (дискусія);

– надається заключне слово дипломнику для відповіді на зауваження.

6.3. Рекомендується така структура доповіді студента:

– вступна частина (обґрунтування вибору теми та її актуальності, формулювання мети дипломної (магістерської) роботи і завдань, які слід вирішити для її досягнення) – коротко;

– основна частина (змістова частина з презентацією одержаних результатів та їх інтерпретацією) – ґрунтовно;

– висновки.

6.4. Після того, як усі захисти відбулись, комісія проводить спеціальне закрите засідання, на якому, виходячи з якості дипломних (магістерських) робіт і захисту, на підставі консенсусу членів ДЕК студентам у відомість встановленої форми виставляються відповідні оцінки. Одночасно ці оцінки заносяться у залікову книжку студента і підписуються всіма членами ДЕК.

6.5. Наприкінці роботи ДЕК у день захисту запрошуються студенти, яким виголошується остаточне рішення про надання відповідної кваліфікації і про виставлені оцінки.

6.6. Студенти, які одержали незадовільну оцінку із захисту дипломної (магістерської) роботи, відраховуються з університету, і їм видається академічна довідка встановленого зразка, після чого повторний захист дипломної (магістерської) дозволяється протягом трьох років за умови позитивної характеристики з місця роботи. При цьому відрахований студент має поновитися в університеті і внести відповідну оплату за навчання. Як правило, тема дипломної (магістерської) роботи і її науковий керівник повинні бути замінені.

6.7. Студентам, які не захищали ДР з поважної причини (документально підтвердженої), строк навчання може бути продовжений наказом ректора до наступного терміну роботи ДЕК, але не більше ніж на один рік.

6.8. Завідувач випускової кафедри передає за актом захищені дипломні (магістерські) роботи до бібліотеки університету, де ними можуть користуватися на загальних підставах студенти та викладачі.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!