Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3884 Мета та завдання навчальної практики, Правознавство, КНЛУ

Мета та завдання навчальної практики, Правознавство, КНЛУ

« Назад

Мета та завдання навчальної практики

Підготовка бакалавра права вимагає вирішення цілого комплексу питань правового, юридичного, соціально-політичного, психологічного, філософського та морального характеру. В процесі навчання за такою спеціальністю студенти опановують широке коло загальноосвітніх, фундаментальних базових, професійно-орієнтовних та мовних дисциплін. Результатом вивчення дисциплін, що входять до цього переліку, є певний рівень сформованості юридичних знань, умінь та навичок. Тому вирішальна роль у професійному становленні майбутнього спеціаліста з правознавства належить практиці, оскільки вона поєднує теоретичну підготовку майбутніх фахівців з їх практичною діяльністю, забезпечуючи практичне пізнання закономірностей та принципів професійної діяльності в реальних умовах.

Основною специфікою підготовки фахівців напряму підготовки “Правознавство” на юридичному факультеті КНЛУ, а отже і проведення практики є те, що студенти опановують фактично дві спеціальності відразу: вивчають правові дисципліни разом з іноземними мовами. Тому згідно з навчальним планом термін правової практики студентів 3-го курсу становить 3 тижні.

Враховуючи кваліфікаційну характеристику випускників, напрямки їх майбутньої діяльності, специфіку роботи підприємств, установ, організацій, органів державної влади, правоохоронних органів тощо в сучасних умовах, завдання та цілі правової практики, базами практики можуть бути органи державної виконавчої влади, місцеві державні адміністрації, виконавчі комітети місцевих рад, установи й організації різних галузей господарства, освіти, науки, культури тощо.

Метою правової практики студентів 3-го курсу є: початкове оволодіння сучасними методами та формами організації праці в галузі майбутньої професії; формування в студентів, на базі одержаних в університеті теоретичних знань, професійних умінь і навичок у галузі юридичної діяльності, та можливості прийняття самостійних рішень; виховання розуміння щодо потреби в систематичному поновленні знань, підвищенні правової культури та професійної правової свідомості.

Завданнями правової практики студентів 3-го курсу є: первинне ознайомлення студентів з практичною роботою, досвідом організації правової роботи, практикою застосування чинного законодавства України, організацією правового виховання та навчання; підтримка та подальше формування в студентів інтересу до професії юриста; засвоєння правил складання та оформлення ділової документації; ознайомлення з компетенцією та діяльністю державних органів.

Головними умовами ефективності правової практики студентів 3-го є її тісний взаємозв’язок з теоретичними курсами, поєднання практичної та дослідницької діяльності студентів, диференціація та індивідуалізація змісту та організації практики відповідно до типу бази практики, в якій проходить практика, та індивідуальних особливостей студентів, систематичність та послідовність в її проведенні.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!