Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3873 Завдання для контрольної роботи, програма навчальної дисципліни Основи риторики

Завдання для контрольної роботи, програма навчальної дисципліни Основи риторики

« Назад

Програма навчальної дисципліни Основи риторики

Тема 1. Розвиток риторики як науки в Україні та світі. Видатні постаті.

Тема 2. Види красномовства та сфери його застосування. Промова як один із видів красномовства

Тема 3. Етапи підготовки публічного виступу

Тема 4. Риторичні та стилістичні фігури. Риторичний аналіз тексту

Тема 5. Невербальні комунікативні навички промовця. Постава, жести і міміка під час виступу.

Тема 6. Техніка мовлення

Тема 7. Техніка ведення дискусії

Тема 8. Підготовка ефективної презентації. Засоби візуалізації 

Завдання для контрольної роботи 

Обрати одну з промов проекту TED, доступних українською мовою (за посиланням http://www.ted.com/talks?language=uk&sort=newest). При цьому обрані промови не повинні повторюватися.

Аналіз здійснюється за такою схемою: 

 • Вид промови за метою висловлювання (розважальна, інформативна чи агітаційна), знаковим оформленням (зачитана, виголошена напам’ять, імпровізована, за конспектом).

 • Тривалість виступу

 • Тема і проблематика промови

 • Конкретна мета висловлювання

 • План виступу — тезисний виклад змістових частин промови (вступу, основної частини, висновків), основні положення

 • Ключове повідомлення виступу

 • Аргументи, які наведено для його підтвердження

 • Фактичний матеріал (статистичні дані, цитати тощо — навести приклади)

 • Проблемні, неоднозначні питання у заявленій темі

 • Стиль і мова промови

 • Використані риторичні (стилістичні) фігури, художні засоби (навести приклади)

 • Загальне враження від промовця (впевненість під час виступу, доречність інтонації, контакт із аудиторією тощо). 

Потрібно чітко і по суті охарактеризувати кожен пункт.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!