Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3869 Індивідуальне завдання з навчальної дисципліни з курсу Міжнародна економіка

Індивідуальне завдання з навчальної дисципліни з курсу Міжнародна економіка

« Назад

До індивідуального завдання з навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» відноситься підготовка власного дослідження аналітичного характеру на задану тематику: «Аналіз міжнародного ринку товару (послуги)». Інформаційною базою для підготовки студентами навчального завдання аналітичного характеру є статистичні матеріали у вигляді таблиць, перелік яких формується в рамках певних тематичних блоків:

  1. Характеристика обраного товару (послуги).

  2. Аналіз сучасного стану, структури міжнародного ринку товару (послуги) (виробництво, експорт, імпорт (країни, регіони, види)). Аналіз та оцінка причин змін тенденції, що досліджуються (за періодами, власні висновки!).

  3. Аналіз зміни світової ціни на обраний товар (за досліджуваний період, причини змін).

  4. Прогноз (власний! на основі 2 та 3 пункту, на основі даних аналітиків, публікацій науковців) (на рік) за кожним елементом аналізу (виробництво, експорт, імпорт, ціна).

Виконання завдання дослідницького характеру потребує використання інформаційно-довідкових матеріалів:

- аналітичних звітів міжнародних фінансово-економічних організацій таких, як МФВ, Світовий банк, різноманітних організацій системи ООН, Центральних банків країн тощо;

- статей загальновідомих західних і вітчизняних науковців, які аналізують зміст, поняття та основні категорії поставленої перед студентом проблематики;

- статистичних даних авторитетних дослідницьких центрів та міжнародних статистичних баз даних: інформаційної бази СБ, Heritage Foundation, Центру міжнародної конкурентоспроможності, Міжнародного економічного форуму та інших.

Студент повинен проаналізувати дані стану та функціонування міжнародного ринку товару (за вибором) з інформаційно-довідкових матеріалів в динаміці не менше ніж за 3-5 років за допомогою статистичних показників, серед яких повинні бути абсолютні, відносні (темп росту, приросту, індекси), середні величини, показники варіації тощо. На підставі аналізу статистичних даних студент повинен виявити тенденції і встановити їх причини. Результати досліджень повинні бути представлені у вигляді нових таблиць, діаграм, графіків, що є обов’язковою вимогою до виконання завдання. Висновки, зроблені за результатами дослідження, повинні супроводжуватися посиланнями на таблиці, на підставі яких вони робляться. Обсяг роботи з виконання завдань дослідницького характеру не повинен перевищувати 10 сторінок (без врахування базових статистичних таблиць).

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!