Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3868 Самостійна робота 9, Структурно-семантичні особливості безсполучникових конструкцій

Самостійна робота 9, Структурно-семантичні особливості безсполучникових конструкцій

« Назад

Самостійна робота 9, Структурно-семантичні особливості безсполучникових конструкцій

Завдання 1

Визначте семантико-синтаксичні відношення безсполучникових конструкцій з однотипними частинами. Вкажіть на їх структурно-граматичні особливості, засоби зв'язку між предикативними частинами. Поясніть вживання розділових знаків.

Завдання 2

Трансформуйте (де це можливо) сполучникові конструкції в безсполуч­никові. Чому деякі речення не піддаються відповідній трансформації? Встановіть семантико-синтаксичні відношення перебудованих речень і зіставте їх із відношеннями сполучникових конструкцій. Зробіть висновки.

Завдання 3

Визначте різновид безсполучникових конструкцій. Встановіть кількість предикативних частин і семантико-синтаксичні відношення між ними. Схарактеризуйте кожну з предикативних частин за співвіднесеністю: а) з дво­складним/односкладним; б) поширеним/непоширеним; в) повним/неповним; г) ускладненим/неускладненим реченням. Побудуйте лінійні схеми безсполучни­кових конструкцій.

Варіант 1

1. Гнуться клени ніжними колінами, Чорну хмару сріблять голуби (Рил.); Народ – мій Бог, йому я вірю (Сим.); У ровах вода, на городах – пісок (Харч.); Річка зачинається струмком, із струмків мільйонних – повінь річки (Гонч.); Добрі діти доброго слова послухаються, лихі – й дрючка не бояться (Нар. тв.).

2. Вночі прокидаюсь, сідаю на ліжко і напружено слухаю, як щось свердлить мій мозок, лоскоче серце (Коцюб.); То над Європою кислотні йдуть дощі, то раптом лазер проникає в гени (Підс.); Або зима буде холодною, або влітку засуха все спалить (Газ.); Вже день здається сивим і безсилим і домліває в зарослих ріка (Сим.).

3. Це правда: кров з каміння може змити дощ (Антонич); Сонце заходить – Катерина по садочку ходить (Шевч.); Тільки ранньою весною зеленіє в них перша трава, потім гаряче сонце спалює кожну билину, суховій випиває останню вологу (Дрозд).

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!