Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3857 Програма практики студентів з дослідження діяльності страхових компаній за їх складовими, Фінанси і кредит, ВФЕУ

Програма практики студентів з дослідження діяльності страхових компаній за їх складовими, Фінанси і кредит, ВФЕУ

« Назад

5.6. Програма практики студентів з дослідження діяльності страхових компаній за їх складовими 

Вивчити теоретичні основи страхування, його економічну сутність, функції, ролі та сфери застосування. При цьому необхідно приділити особливу увагу: питанням виникнення та суспільної необхідності організації страхування; класифікації страхування; основним поняттям та термінам, що застосовуються в страхуванні; юридичним основам страхових відносин; договорам страхування (поняття, умови страхування та інше).

Навести коротку характеристику страхової компанії: форма власності; структура управління; основні напрямки діяльності; основні економічні показники роботи.

Охарактеризувати види діяльності страхової компанії: майнове страхування (страхування майна юридичних осіб, страхування майна громадян); страхування відповідальності; особисте страхування (страхування від нещасних випадків, медичне страхування, страхування життя).

Проаналізувати забезпечення платоспроможності страховиків та оцінити її (на прикладі страхової компанії): умови забезпечення платоспроможності, страхові резерви, прибуток страховика, фонд страхових гарантій.

Опанувати планування страхових операцій (на прикладі страхової компанії); провести аналіз страхової діяльності; вивчити методику обчислення тарифів; здійснити планування надходжень страхових платежів.

Виявити особливості оподаткування страхової організації: вивчити оподаткування страхових операцій; розрахунок податку на прибуток організації.

Розглянути державний нагляд за страховою діяльністю в Україні.

Відділ інвестиційної діяльності

Оцінити обсяги, джерела, види, напрямки використання та ефективність інвестицій, що здійснює стражова компанія. Визначити вплив інвестицій: на можливість надання страхових послуг за рахунок формування достатніх обсягів страхових резервів, на якість страхових послуг та ринкову позицію страховика.

Відділ економічного аналізу

Дослідити методику економічного планування та аналізу господарської діяльності компанії, виявити резерви та розробити пропозиції щодо їх використання з метою підвищення економічної ефективності діяльності. Проаналізувати основні економічні показники діяльності страхової компанії за період у 3 роки та скласти відповідні висновки.

Відділ бюджетування

Дослідити методику складання проектів поточних фінансових планів. Вивчити порядок розробки оперативних фінансових кошторисів. Дослідити забезпечення виконання фінансових зобов’язань страхової компанії-бази практики. Проаналізувати основні фінансові показники діяльності компанії та оцінити її фінансовий стан.

Відділ актуарних розрахунків

Ознайомитись із методами обрахунку тарифних ставок, резервів, премій, розміру страхового ризику тощо. На прикладі 1 договору страхування (майнового, особистого або страхування відповідальності) за допомогою актуарної калькуляції визначити собівартість послуги страховика, страхові платежі, розмір страхового ризику, суму та частку витрат на ведення справи з обслуговування договору страхування.

Бухгалтерія

Дослідити організацію роботи бухгалтерії страхової компанії.

Вивчити організацію обліку та звітності щодо здійснення страхування.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!