Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3854 Програма практики студентів з дослідження діяльності Державної податкової інспекції, Фінанси і кредит, ВФЕУ

Програма практики студентів з дослідження діяльності Державної податкової інспекції, Фінанси і кредит, ВФЕУ

« Назад

5.3. Програма практики студентів з дослідження діяльності Державної податкової інспекції 

Ознайомитись із структурою Державної податкової інспекції і її функціями; із правами, обов'язками та відповідальністю податкових інспекцій. Дослідити правову основу функціонування Державної податкової інспекції.

Відділ обслуговування платників податків

Ознайомитись із сутністю, формами та методами економічної роботи відділу. Вивчити порядок розгляду заяв та скарг платників. Провести аналіз їх виникнення та пропозиції щодо їх недопущення.

Відділ зборів ти стягнень податків з юридичних осіб

Провести аналіз обліку платників податків та порядку складання їх списків. Вивчити систему кодифікації законодавчого та інструктивного матеріалу, обліку кореспонденції по відділу та інформації про наслідки податкового обліку.

Детально вивчити методику перевірок бухгалтерських звітів, балансів, декларацій, податкових розрахунків та прийняти участь у їх проведенні.

Дослідити порядок застосування фінансових санкцій та обліку, оцінки і реалізації конфіскованого, безгосподарного майна і майна, що перейшло у власність держави.

Взяти участь у перевірках 1-2-х платників податків. Вивчити систему взаємозв'язку відділу зборів та стягнень податків з юридичних осіб з іншими відділами податкової інспекції.

Відділ зборів та стягнень податків з фізичних осіб

Проаналізувати порядок обліку громадян, які займаються підприємницькою діяльністю і мають інші доходи не за основним місцем роботи. Засвоїти методику перевірок декларацій, порядок розрахунків за нарахування прибуткового податку, а також по його перерахунку.

Прийняти участь у проведенні остаточних перерахунків за прибутковим податком.

Проаналізувати порядок видачі патентів громадянам, облік земельних ділянок фізичних осіб і нарахування плати за землю, методичного керівництва по здійсненню збору місцевих податків.

Засвоїти методику контролю за своєчасним надходженням до бюджету прибуткового податку з власників транспортних засобів. Вивчити порядок виявлення та стягнення недоїмки, застосування фінансових санкцій і адміністративних штрафів.

Відділ обліку та обробки даних

Провести аналіз надходження податків до бюджету і стану платіжної дисципліни. Засвоїти організацію обліку податків, платежів і фінансових санкцій, порядок обліку доходів підприємств і організацій, методику контролю за обліком доходів, нарахування пені, застосування фінансових санкцій, адміністративних штрафів.

Вивчити систему координації роботи відділу обліку та обробки даних з іншими відділами податкової інспекції по сплаті податків і платежів до бюджету та установами банків по їх зарахуванню. Дослідити порядок складання звітності по надходженню податків та обов'язкових платежів.

Відділ аудиту юридичних осіб

Провести аналіз звітності платників та іншої інформації про їх фінансово-господарську діяльність. Ознайомитись із порядком складення індивідуальних перевірок і їх програм.

Детально вивчити і прийняти участь в 1-2-х документальних і перевірках платників податків, зустрічних перевірках.

Засвоїти порядок і методику проведення оперативного контролю за оприбуткуванням суб'єктами господарської діяльності товарів, готівки та веденням товарно-касових книг. Вивчити порядок проведення інвентаризації, вилучення документів при перевірках і передачі матеріалів слідчим органам.

Проаналізувати порядок застосування фінансових санкцій, подачі інформації в ДПІ по області, виконкоми. Ради народних депутатів.

Відділ аудиту фізичних осіб

Вивчити систему виявлення громадян, які займаються підприємницькою діяльністю з порушенням податкового законодавства і прийняти участь у цих перевірках.

Проаналізувати порядок і методику перевірки на підприємствах і в організаціях правильності утримання, своєчасності і повноти перерахування в бюджет прибуткового податку.

Засвоїти порядок застосування фінансових санкцій та адміністративних штрафів.

Вивчити і засвоїти систему контролю за повнотою і правильністю збору місцевих податків і зборів з громадян.

Відділ податкових розслідувань

Вивчити системи збору, обробки і аналізу інформації про порушення податкового законодавства та проведення документальних перевірок у потенційних платників-порушників.

Ознайомитись із порядком проведення фінансово-бухгалтерської експертизи і аналізу документальних перевірок службовими особами податкової інспекції.

Проаналізувати порядок захисту інформації, координації роботи з правоохоронними органами, збору і аналізу інформації про дотримання працівниками податкової інспекції податкового законодавства.

Вивчити організацію відділу фізичного захисту працівників.

Валютна інспекція

Вивчити порядок та систему обліку резидентів і нерезидентів, даних про надходження валютної виручки на їх розрахунки. Аналіз даних про діяльність резидентів та нерезидентів і причини порушення ними податкового законодавства.

Засвоїти порядок перевірки заяв, повідомлень, інформації про надходження валютних коштів, ухилення від сплати податків та передачі матеріалів правоохоронним органам. Ознайомитись із формами і методами економічної та контрольної роботи відділу.

Вивчити порядок обліку векселів про сплату податків та системи контролю за їх погашенням.

Відділ з контролю за надходженням платежів до бюджету

Вивчити методику аналізу фінансового стану платників податків та прийняти участь у його проведенні на прикладі 1-го платника.

Засвоїти порядок проведення аналізу платоспроможності платників податків, платежів і зборів та вивчення практики застосування фінансових санкцій.

Вивчити порядок перевірки установ банків по проходженню податків, платежів і зборів в бюджети.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!