Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3843 Основні вбудовані функції системи Microsoft Eхсеl, Економетрія, НУХТ

Основні вбудовані функції системи Microsoft Eхсеl, Економетрія, НУХТ

« Назад

Основні вбудовані функції системи Microsoft Eхсеl

(знаходяться у «майстрі функцій fx»)

1. Математичні функції

КОРЕНЬ(.) – знаходить корінь квадратний із числа.

СТЕПЕНЬ(число;ступінь) – повертає результат зведення числа в ступінь. Число – основа. Воно може бути будь-яким речовинним числом. Ступінь – показник ступеню, у яку зводиться основа.

НАКЛОН(.,.) – знаходить нахил лінії простої лінійної регресії. Вхідними даними є масиви даних Y та X, а вихідним параметром – параметр b* нашої регресійної прямої Y = a* + b*Х.

ОТРЕЗОК(. , .) – знаходить відрізок, що відсікає на вісі 0Y лінія простої лінійної регресії. Вхідними даними є масиви даних Y та X, а вихідним параметром – параметр a* нашої регресійної прямої Y= a* + b*Х.

СУММ(.) – знаходить суму всіх чисел указаного масиву (наприклад, стовпчика).

СУММКВ(.) – знаходить суму квадратів усіх чисел указаного масиву.

МУМНОЖ(. , .) – знаходить добуток матриць. Для цього треба:

1) відмітити поле, де буде знаходитись результат добутку матриць;

2) ввійти у "майстер функцій fx". У категоріях вибираємо "математичні", а в функціях – МУМНОЖ. Вводимо адреси матриць, добуток яких знаходимо;

3) для того, щоб отримати на екрані значення добутку матриць, натискаємо спершу клавішу F2, а потім Ctrl+Shift+Еnter.

МОБР(.) – знаходить матрицю, обернену до квадратної матриці. Процедура знаходження оберненої матриці аналогічна процедурі мумнож.

LN(.) – знаходить натуральний логарифм числа.

2. Категорія «Ссылки и массивы»

ТРАНСП (.) – повертає транспоновану матрицю.

Продовження додатку 11

3. Статистичні функції

МІН (число1; число2; ...) – повертає найменше значення в списку аргументів. Число1, число2,... – від 1 до 30 чисел, серед яких потрібно знайти найменше.

МАКС (число1; число2; ...) – повертає найбільше значення з набору значень. Число1, число2,... – від 1 до 30 чисел, серед яких потрібно знайти найбільше.

СРЗНАЧ(. ; .; …) – функція обчислення середнього арифметичного.

FРАСПОБР(a, k1 , k2) Вхідними параметрами є рівень значущості a і ступені вільності k1 і k2 , а вихідним параметром Fкрит – критичне значення розподілу Фішера–Снедекора з ступенями вільності k1 і k2 .

СТЬЮДРАСПОБР(.,.) Вхідними параметрами є рівень значущості a і ступені вільності n–k, а вихідним параметром tкрит. – критичне значення розподілу Стьюдента.

ХИ2ОБР(.;.) Повертає значення, зворотне однобічної ймовірності розподілу
χ2-квадрат. Вхідними параметрами є імовірність a і число ступенів вільності.

ЛИНЕЙН (відомі_значення_Y; відомі_значення_х; конст; ста­тистика). Результат – це оцінка параметрів лінійної регресії та регресійна статистика.

Для цього треба:

1) відмітити поле, де буде знаходитись результат розміром (k+1) ´ 5, або m1 ´ 5 (m1 = k+1);

2) ввійти у «майстер функцій . У категоріях вибираємо «статистична», а в функціях – ЛИНЕЙН. Вводимо адреси значень Y, х та значення константи і статистики;

3) для того, щоб отримати на екрані результат, натискаємо спершу клавішу F2, а потім Ctrl+Shift+Еnter.

ТЕНДЕНЦИЯ (відомі_значення_Y; відомі_значення_X; нові_значения_X; конст.). Апроксимує прямою лінією (за методом найменших квадратів) масиви «відомі_значення_Y» та «відомі_значення_X». Повертає значення Y, яке відповідає цій прямій для заданого масиву «нові_значення_Ч». Результат – список нових значень у відповідності з лінійним трендом.

ПРЕДСКАЗ (x;відомі_значення_Y; відомі_значення_X). Обчислює майбутнє значення за існуючим значенням. Значення, що пророкує – це Y-значення, що відповідає заданому X-значенню. X- і Y-значення – відомі; нове значення передвіщається з використанням лінійної регресії.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!