Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3793 Вказівки до виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання, Оптимізаційні методи та моделі, НУХТ

Вказівки до виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання, Оптимізаційні методи та моделі, НУХТ

« Назад

Вказівки до виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання

Для виконання контрольної роботи потрібно ознайомитись з літературою з дисципліни (список додається). Моделювання здійснюють на основі вибірки статистичних даних, яку студент отримує з відповідних таблиць.

Робота повинна бути акуратно оформлена, мати титульну сторінку, на якій зазначаються: назви університету й дисципліни, прізвище та ініціали студента, факультет, курс, група, номери залікової книжки та варіанта контрольної роботи.

Контрольну роботу потрібно виконувати на пронумерованих стандартних аркушах паперу (формат А4), які потім зшити. В кінці роботи навести список використаної літератури згідно з правилами бібліографічного опису. На останній сторінці роботи проставити дату її виконання та свій власний підпис.

У контрольній роботі на основі виконаних лабораторних робіт необхідно побудувати моделі за темами: «Функції і графіки в економічному моделюванні», «Побудова, вирішення і аналіз задач лінійного програмування», «Модель оптимального завантаження обладнання», «Модель оптимізації виробничої програми підприємства», «Транспортна задача», «Побудова, вирішення та аналіз задач нелінійного програмування», «Побудова, вирішення та аналіз задач динамічного програмування».

Варіант лабораторних робіт № 3, № 4, № 5, № 7, № 8, № 9, № 10 студент обирає за останньою цифрою номера залікової книжки (табл. 1).

Таблиця 1

Варіанти лабораторних робіт

Цифра залікової книжки

Номер варіанта

01

1

02

2

03

3

04

4

05

5

06

6

07

7

08

8

09

9

00

10

Для лабораторних робіт № 1, № 2, № 6, № 11, № 12, № 13, студент обирає за двома останніми цифрами номера залікової книжки (табл. 2).

Таблиця 2

Варіанти лабораторних робіт

Цифри залікової книжки

Номер варіанта

Цифри залікової книжки

Номер варіанта

Цифри залікової книжки

Номер варіанта

Цифри залікової книжки

Номер варіанта

1

2

3

4

5

6

7

8

01

1

26

26

51

21

76

16

02

2

27

27

52

22

77

17

03

3

28

28

53

23

78

18

04

4

29

29

54

24

79

19

05

5

30

30

55

25

80

20

06

6

31

1

56

26

81

21

07

7

32

2

57

27

82

22

08

8

33

3

58

28

83

23

09

9

34

4

59

29

84

24

10

10

35

5

60

30

85

25

11

11

36

6

61

1

86

26

12

12

37

7

62

2

87

27

13

13

38

8

63

3

88

28

14

14

39

9

64

4

89

29

15

15

40

10

65

5

90

30

16

16

41

11

66

6

91

1

17

17

42

12

67

7

92

2

18

18

43

13

68

8

93

3

19

19

44

14

69

9

94

4

20

20

45

15

70

10

95

5

21

21

46

16

71

11

96

6

22

22

47

17

72

12

97

7

23

23

48

18

73

13

98

8

24

24

49

19

74

14

99

9

25

25

50

20

75

15

00

10

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!