Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3792 Вказівки до виконання лабораторних робіт, Оптимізаційні методи та моделі, НУХТ

Вказівки до виконання лабораторних робіт, Оптимізаційні методи та моделі, НУХТ

« Назад

Вказівки до виконання лабораторних робіт

Лабораторні роботи з дисципліни «Оптимізаційні методі та моделі», що виконують студенти, спрямовані на практичне засвоєння матеріалу з тем дисципліни, передбачених навчальною програмою. Завдання до лабораторних робіт дають студентам можливість опанувати методи знаходження розв’язків задач лінійного програмування, розв’язування оптимізаційних задач за допомогою програм Microsoft Еxcel, засвоїти основи кореляційного аналізу, етапи побудови лінійних та нелінійних моделей, набути практичних аналітичних навичок математичного моделювання економічних процесів, які є основою економічних досліджень.

Лабораторні роботи студент виконує згідно з варіантом, який отримує у викладача. Роботу потрібно виконувати в зошитах для лабораторних робіт або на пронумерованих стандартних аркушах паперу (формат А4), які потім зшити.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!