Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3785 Вказівки до виконання курсового проекту, Методи та засоби захисту інформації, НУ ЛП

Вказівки до виконання курсового проекту, Методи та засоби захисту інформації, НУ ЛП

« Назад

8. Вказівки до виконання курсового проекту 

Тема курсового проекту узгоджується з викладачем індивідуально для кожного студента. Студент має право розробляти тему, яка може бути відсутня в переліку тем, що додається, якщо на це є згода викладача. Орієнтовний час виконання курсової роботи – 20 годин.

Загальний обсяг КП визначається змістом та складністю теми, характером викладу матеріалу і може становити 10-25 сторінок друкованого тексту, включаючи статистичний та графічний матеріал, не враховуючи титульний лист, зміст, список використаної літератури, додатки. Текст та графічний матеріал друкується комп’ютерним способом на одному боці аркуша через 1,5 міжрядного інтервалу, текст вирівнюється по ширині аркуша. Шрифт – Times New Roman, кегель 14 пт. Текстовий редактор – Word for Windows, версія 7,0 або більш пізні. Роботу оформлюють на аркушах білого паперу формату А4 (210х297 мм) та зброшуровують таким чином, щоб аркуші були щільно стиснуті.

Зміст курсового проекту такий:

Вступ містить обґрунтування актуальності та науково-практичного значення обраної теми, її відповідність вимогам законодавчо-нормативних актів до захисту інформації з обмеженим доступом.

Перший – п’ятий розділи - виклад теоретичних та методологічних основ обраної проблеми, аналіз тенденцій розвитку об’єкта дослідження відповідно: каналів витоку; підходів, методів і засбів захисту на рівні:

- нормативно-технічного забезпечення

- організаційно-інформаційного забезпечення

- апаратно-пррграмного забезпечення

- функціонального забезпечення.

У висновках наводяться загальні теоретичні та практичні підсумки. Вони повинні бути логічно пов’язаними зі змістом попереднього викладу і мати конструктивний характер.

Графічний матеріал може доповнювати будь-який із розділів або бути загальним.

Висновок: містить заключні аспекти щодо використання системного підходу до проектування комплексного захисту об’єкта дослідження.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!