Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3770 Права режимно – секретних органів, Методи та засоби захисту інформації, НУ ЛП

Права режимно – секретних органів, Методи та засоби захисту інформації, НУ ЛП

« Назад

1.8. Права режимно – секретних органів

 • вимагати від усіх працівників установи, а також відряджених неухильного виконання вимог законодавства щодо забезпечення охорони державної таємниці;

 • брати участь у розгляді проектів штатних розписів установ та підвідомчих їм органів у частині, що стосується РСО, вносити пропозиції щодо структури та чисельності працівників цих органів;

 • брати участь у проведенні атестації працівників, що виконують роботи, пов'язані з державною таємницею, а також у розгляді пропозицій щодо виплати в установленому нормативними актами порядку компенсації за роботу в умовах режимних обмежень;

 • залучати спеціалістів установ до здійснення заходів щодо охорони державної таємниці;

 • здійснювати перевірки стану й організації роботи з питань охорони державної таємниці і забезпечення режиму секретності у підрозділах установи, , а також в установах нижчого рівня, давати відповідні рекомендації;

 • здійснювати перевірки дотримання режиму секретності на робочих місцях працівників, що мають допуск до державної таємниці, вмісту спецсховищ (приміщень, сейфів, металевих шаф, спецчемоданів, спецпапок тощо), наявності документів та інших матеріальних носіїв секретної інформації;

 • порушувати перед керівником установи питання про призначення службових розслідувань за фактами порушень режиму секретності та секретного діловодства, про притягнення осіб до відповідальності згідно з законом, а також давати рекомендації щодо обов'язкових для виконання вказівок керівникам підрозділів установи та підвідомчих їм органам з питань забезпечення режиму секретності;

 • брати участь у службових розслідуваннях, у встановленому порядку вимагати від працівників установи письмових пояснень щодо фактів розголошення ними секретних відомостей, втрати матеріальних носіїв секретної інформації, інших порушень режиму секретності;

 • вносити пропозиції керівникові установи про припинення робіт, пов'язаних з державною таємницею, в структурних підрозділах, якщо умови для їх виконання не відповідають вимогам режиму секретності; опечатувати приміщення, де ведуться такі роботи або зберігаються матеріальні носії секретної інформації;

 • одержувати від громадян, яким оформляються документи на допуск до державної таємниці, анкетні дані;

 • використовувати засоби зв'язку та вести в установленому порядку поштово-телеграфне листування з іншими установами, підприємствами, установами і організаціями та їх РСО з питань забезпечення режиму секретності;

 • мати печатку з найменуванням РСО, а також інші печатки та штампи установленої форми.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!