Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3670 Питання на ГОС з курсу Кримінальне процесуальне право, НУДПСУ

Питання на ГОС з курсу Кримінальне процесуальне право, НУДПСУ

« Назад

Питання на ГОС з курсу Кримінальне процесуальне право

 1. Кримінально-процесуальні функції: поняття, види, суб’єкти.

 2. Процесуальна форма і процесуальні гарантії: поняття, значення.

 3. Засади верховенства права та законності у кримінальному провадженні.

 4. Доступ до правосуддя та обов’язковість судових рішень.

 5. Гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування технічними засобами.

 6. Змагальність сторін у кримінальному провадженні України: поняття, зміст.

 7. Забезпечення підозрюваному, обвинуваченому права на захист: поняття, зміст.

 8. Свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї.

 9. Засади публічності та диспозитивності у кримінальному провадженні.

 10. Розумність строків як засада кримінального провадження.

 11. Презумпція невинуватості у кримінальному процесі України.

 12. Засада вільної оцінки доказів у кримінальному процесі України: поняття, значення, зміст.

 13. Функції і повноваження прокурора в кримінальному процесі України.

 14. Орган досудового розслідування: поняття та повноваження.

 15. Процесуальний статус захисника у кримінальному процесі України.

 16. Процесуальний статус підозрюваного, обвинуваченого: поняття, права та обов’язки.

 17. Процесуальний статус потерпілого: поняття, права та обов’язки.

 18. Цивільний позивач і цивільний відповідач у кримінальному процесі України: поняття, правовий статус.

 19. Процесуальний статус представника потерпілого, представника цивільного позивача та цивільного відповідача: поняття, права та обов’язки.

 20. Свідок, понятий: поняття, процесуальний статус.

 21. Експерт, спеціаліст, перекладач: поняття, процесуальний статус.

 22. Підстави для відводу слідчого судді, судді або присяжного в кримінальному провадженні.

 23. Підстави для відводу прокурора, слідчого, захисника, представника

 24. Порядок вирішення питання про відвід.

 25. Форми фіксування кримінального провадження.

 26. Цивільний позов у кримінальному провадженні.

 27. Поняття та класифікація доказів та їх джерел у кримінальному процесі України.

 28. Допустимість доказів у кримінальному процесі України.

 29. Недопустимість доказів, отриманих внаслідок істотного порушення прав та свобод людини.

 30. Предмет доказування у кримінальному провадженні України: поняття, зміст.

 31. Процес доказування у кримінальному провадженні: поняття, зміст.

 32. Показання як джерело доказів у кримінальному процесі України: поняття, предмет,оцінка.

 33. Показання з чужих слів. Їх предмет, значення, оцінка.

 34. Речові докази і документи як джерело доказів.

 35. Висновок експерта як джерело доказів: поняття та зміст.

 36. Види заходів забезпечення кримінального провадження.

 37. Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід: поняття, мета та порядок застосування.

 38. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом, як захід забезпечення кримінального провадження.

 39. Відсторонення від посади, як захід забезпечення кримінального провадження.

 40. Тимчасовий доступ до речей і документів, к захід забезпечення кримінального провадження.

 41. Тимчасове вилучення майна та арешт майна як заходи забезпечення кримінального провадження: поняття, мета, підстави та порядок проведення.

 42. Мета,підстави та порядок застосування запобіжних заходів.

 43. Взяття під варту як запобіжний захід: поняття, підстави та порядок  обрання, строки.

 44. Загальні обов’язки судді щодо захисту прав людини.

 45. Затримання особи без ухвали слідчого судді, суду.

 46. Затримання особи на підставі ухвали слідчого судді, суду.

 47. Початок досудового розслідування. Підстави та порядок внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

 48. Слідчі (розшукові) дії: поняття та види.

 49. Негласні слідчі (розшукові) дії: поняття, підстави проведення, види.

 50. Обшук: поняття, мета, підстави та порядок проведення.

 51. Підстави та порядок повідомлення особі про підозру.

 52. Строки досудового розслідування. Порядок продовження строку досудового розслідування.

 53. Зупинення досудового розслідування: поняття, підстави та порядок прийняття рішення.

 54. Особливості досудового розслідування кримінальних проступків.

 55. Форми закінчення досудового розслідування.

 56. Закриття кримінального провадження слідчим: підстави та процесуальний порядок.

 57. Закінчення досудового розслідування складанням обвинувального акта: підстави, процесуальний порядок.

 58. Процесуальний порядок звільнення особи від кримінальної відповідальності.

 59. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування.

 60. Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування.

 61. Оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора.

 62. Підсудність: поняття, види, зміна підсудності.

 63. Підготовче судове засідання.

 64. Межі судового розгляду. Зміна і доповнення обвинувачення в суді: підстави, порядок.

 65. Безперервність судового розгляду.

 66. Проведення процесуальних дій в режимі відео конференції під час судового провадження.

 67. З’ясування обставин та перевірка їх доказами в судовому розгляді.

 68. Допит експерта в суді.

 69. Прямий та перехресний допит свідків та потерпілих у суді. Процесуальні наслідки порушення права на перехресний допит.

 70. Судові дебати, їх зміст і значення.

 71. Види вироків. Зміст вироку.

 72. Законність, обґрунтованість, вмотивованість, справедливість судового рішення: поняття, значення.

 73. Провадження в суді присяжних.

 74. Апеляційне провадження у кримінальному процесі України: поняття, завдання, основні риси.

 75. Касаційне провадження у кримінальному процесі України: поняття, завдання, основні риси.

 76. Підстави для скасування чи зміни вироку або ухвали суду в апеляційному і касаційному провадженнях.

 77. Кримінальне провадження у Верховному Суді України.

 78. Провадження за нововиявленими обставинами у кримінальному процесі України: поняття, завдання, зміст.

 79. Кримінальне провадження на підставі угод.

 80. Особливості кримінального провадження щодо неповнолітніх.

 81. Застосування примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх, які не досягли віку кримінальної відповідальності.

 82. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру.

 83. Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю.

 84. Кримінальне провадження на території дипломатичних представництв, консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні.

 85. Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження.

 86. Набрання судовим рішенням законної сили та звернення його до виконання.

 87. Питання, які вирішуються судом під час виконання вироків.

 88. Порядок вирішення судом питань, пов’язаних із виконанням вироку.

 89. Загальні засади міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.

 90. Міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!