Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3526 Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи бакалаврів з курсу Менеджмент, НАУ

Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи бакалаврів з курсу Менеджмент, НАУ

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут економіки та менеджменту

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної

діяльності підприємств

  

Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи бакалаврів з курсу Менеджмент

для студентів усіх форм навчання

 

Київ - 2014

УДК 378.14:339.9:338.24 (076.5)

ББК Ч 481.252н

М 545

Укладачі: проф. Новак Валентина Олексіївна

проф. Зарубінська Ірина Борисівна

доц. Литвиненко Лариса Леонідівна

доц. Данілова Ельвіра Ігорівна

доц. Передерій Віктор Васильович 

Рецензент: В.М. Марченко, доктор економічних наук, професор

М545Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи бакалаврів для студентів за напрямом підготовки 6.030601 "Менеджмент" усіх форм навчання / Уклад.: В.О. Новак, І.Б. Зарубінська, Л.Л. Литвиненко, Е.І. Данілова, В.В. Передерій – К.: НАУ, 2014. – 48 с.

Викладені основні вимоги до обсягу, змісту та оформлення дипломних робіт бакалаврів галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" за напрямом підготовки 6.030601 "Менеджмент" згідно Галузевого стандарту ГСВО МОНУ – 6.030601–09 "Засоби діагностики якості вищої освіти".

Затверджено на засіданні Вченої ради

Інституту економіки та менеджменту

Національного авіаційного університету

24. 02. 2014 року., протокол №2 


Вступ

Методичні рекомендації розроблені у відповідності до вимог галузевого стандарту вищої освіти ГСВО МОНУ 030601–09 "Засоби діагностики якості вищої освіти" з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" за напрямом підготовки 6.030601 "Менеджмент". Призначені для надання допомоги студентам у виконанні дипломної роботи згідно чинних стандартів України і містять основні вимоги до її змісту та оформлення, організації виконання, порядку захисту та оцінювання.

В методичних рекомендаціях використані діючі інструктивні документи Міністерства освіти України, державні стандарти України та узагальнено досвід організації виконання атестаційних робіт у вищих навчальних закладах, де здійснюється підготовка бакалаврів аналогічного профілю.

Письмова робота, що виконується студентом, є складовою державної атестації, підсумковою дослідницькою дипломною роботою, яка дає змогу виявити рівень засвоєння ним теоретичних знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи за обраним напрямом підготовки.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!