Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3413 Оформлення розрахункової роботи, Зовнішньоекономічна діяльність, НУДПСУ

Оформлення розрахункової роботи, Зовнішньоекономічна діяльність, НУДПСУ

« Назад

Оформлення розрахункової роботи

Робота оформляється на листках А4 з однієї сторони. Розміщувати текст роботи слід так, щоб залишити поля:

з лівого боку - 20 мм;

з правого боку - 10 мм;

зверху - 20 мм;

знизу - 20 мм.

Вирішення завдань необхідно розміщувати за порядком номерів, що вказані в завданні. Завдання повинні бути виконані акуратно, розбірливим почерком (або надруковані), з детальним поясненням та всіма проміжними розрахунками. В кінці кожного завдання пишеться висновок.

Нумерація таблиць і рисунків в межах розрахункової роботи.

В кінці завершеної розрахункової роботи потрібно навести додатки за інформацією з яких були виконані розрахункові роботи, вказати перелік використаної літератури в алфавітному порядку, дату виконання роботи і поставити підпис.

Перша сторінка розрахункової роботи оформляється за додатком А.

Повністю оформлена і виконана кожна розрахункова робота подається на кафедру міжнародної економіки та підприємництва в термін, що визначений у плані-графіку виконання розрахункової роботи для рецензування її викладачем. Якщо робота здана не своєчасно без поважних причин, то студенту проставляється 0 балів (2 „незадовільно”) і він повинен виконати додатково один із варіантів, який вкаже викладач. Розрахункова робота може бути оцінена лише після співбесіди з викладачем. Попередньо викладач має допустити роботу до співбесіди, про що повідомляє студента у самій розрахунковій роботі. Якщо викладач встановлює, що робота виконана не самостійно, то студентові пропонується виконати роботу шляхом заміни об’єкта дослідження за вибором викладача.

Не зарахована робота має бути доопрацьована.

Захист виконаної розрахункової роботи відбувається у термін, що вказаний в плані-графіку виконання розрахункової роботи.

До підсумкового контролю допускаються лише студенти, які захистили свою роботу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!