Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3408 Приклади оформлення списку використаної літератури, який наводять у дипломній роботі, Функціональне управління, ЄУ

Приклади оформлення списку використаної літератури, який наводять у дипломній роботі, Функціональне управління, ЄУ

« Назад

Додаток В

Приклади оформлення списку використаної літератури, який наводять у дипломній роботі 

Характеристика

джерела

Приклад оформлення

Монографії (один, два або три автори)

Бланк И. А. Управление прибылью: - СПб.: Ника-Центр Эльга, 1998. - 543 с.

Чотири автори

Финансовое управление компаний / Дж.В. Смит, Е.В. Кузнецова, С.К. Курочкин, К. Дж. Уолперс / под ред. Е.В. Кузнецовой. - М.: Фонд "Правовая культура", 1995. - 383 с.

П'ять та більше авторів

Финансы предприятий: Тексты лекций / Л.Д. Буряк, Г.Г. Нам, А.Н. Павликовский и др.; под ред. А.Н. Поддерегина. - К.: Междунар. ун-т финансов, 1998. - 256 с.

Колективне авторство

Діяльність підприємств, які змінили форму власності у 1998 році: зб. / Держ. ком. статистики України, 1999. - 100 с.

Багатотомні видання

Бланк И.А. Основы финансового менеджмента: В 2 т. Т 2. - К.: Ника-Центр Эльга, 1999. – 328с.

Перекладні видання

Блех Ю., Гетце У. Инвестиционные расчеты: Пер. с нем. - Калининград: Янтар. сказ, 1997. - 438 с.

Збірники наукових праць

Маркетинг: теорія та практика6 Зб. наук. пр. - К.. КДТЕУ, 1996. - 244 с.

Депоновані наукові праці

Мешков А.З., Константинов С.Н. Обзор аналитических методов расчета и оптимизации мультиресурсных систем обслуживания / Науч. - произв. корпорации "Киев. ин-т автоматики". - К., 1996. - 44с. - Рус.-Деп. в ГНТБ Украины 11.11.96, № 2210-Ук 96 // Автоматизация производственных процессов. - 1996. - № 2. – С.12

Складові частини книги

Фатхутдинов Р.А. Разработка стратегического управленческого решения // Стратегия менеджмент. - М.: ЗАО "Бизнес-школа": "Интел-синтез", 1998. - С. 65-113.

Складові частини журналу (стаття)

Панасюк Б. Концептуальні основи економічного прогнозування і планування // Економіка України. - 1996. - № 5. - С. 7-17.

Складові частини Web - сторінки, сайту

Афанасьев А. Методы управления документооборотом в организации. - 2000 // http: // www. citforum. ofis / 104. shtml

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!