Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3355 Зразок написання вступу курсової роботи, Фінансовий облік, УБПУ

Зразок написання вступу курсової роботи, Фінансовий облік, УБПУ

« Назад

Додаток 4. Зразок написання вступу курсової роботи

ТЕМА: Облік витрат і калькуляція собівартості продукції основного стада великої рогатої худоби

Використані у процесі виробництва різні речовини та сили природи на виготовлення нового продукту праці формують поняття витрати. Грошовий вираз суми витрат на виробництво конкретного продукту визначає поняття собівартість. Зміст термінів витрати і собівартість поєднується у понятті витрати виробництва.

В економічній літературі немає єдиного підходу до визначення предмета та об’єктів бухгалтерського обліку витрат процесу виробництва. Причинами цього є різні підходи до визначення, побудови бухгалтерського обліку витрат та калькулювання собівартості продукції. Виходячи з суті системного підходу як комплексності, структуризації та розмежування понять щодо бухгалтерського обліку витрат процесу виробництва, це означає розробку класифікації і термінологічне єднання понять про категорії та елементи виробничого процесу, які характеризують його зміст.

У різних галузях облік витрат за місцями їх виникнення здійснюється по-різному. Він змінюється на підприємствах залежно від їх технології та організаційної структури. Побудова обліку витрат згідно з технологією та організаційною структурою підприємства дає змогу пов’язати діяльність та відповідальність конкретних осіб (майстер, бригадир, робітник) із витратами підприємства.

Управління витратами і собівартістю – важливий елемент управління господарством. Основні напрями цієї роботи: обґрунтування рішень про зняття з виробництва застарілих виробів, визначення ціни продукції, визначення рентабельності, побудова внутрішньогосподарських відносин, правомірність та доцільність організаційно-технічних заходів тощо. Ці питання становлять зміст внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.

Тваринництво – важлива, найбільш стабілізована функціональна галузь сільського виробництва. Основною ланкою тваринництва є молочне скотарство. Підприємства цієї ланки відіграють велику роль у піднесенні життєвого рівня населення, підвищенні його добробуту. Україна має всі природні та економічні передумови для розвитку тваринництва.

Кризові явища в агропромисловому секторі економіки України негативно позначилися на розвитку усіх виробничих ланок АПК. Нестача кормів, матеріально-технічних засобів виробництва, порушення технологічних режимів, цінові диспропорції тощо спричинили різке скорочення виробництва і споживання м’ясо-молочних продуктів населенням міст та сіл. У сучасний період триває зниження показників виробничої діяльності підприємств тваринництва, уповільнюється їх перехід до ринкових засад господарювання.

Для відродження цієї ланки тваринництва потрібна чітко продумана законодавча база, ефективні реформи, які пройшли апробацію в інших країнах, точні розрахунки.

Курсова робота присвячена методології господарських операцій бухгалтерського обліку витрат і виходу продукції тваринництва при внутрігосподарських ринкових відносинах. Вибору даної теми сприяла актуальність проблем, пов’язаних із вивченням організації обліку витрат та виходу продукції тваринництва, як своєрідної бази функціонування всього тваринницького комплексу.

Метою написання курсової роботи є вивчення питання організації і обліку витрат та виходу продукції тваринництва.

Виходячи з мети, можна визначити завдання написання курсової роботи:

дати повну характеристику операційної діяльності витрат у тваринництві;

дослідити особливості первинного обліку витрат;

дослідити методику калькулювання собівартості продукції тваринництва;

дослідити особливості обліку витрат у молочному скотарстві та визначити собівартість продукції в умовах комп’ютеризації.

Об’єктом дослідження є ТОВ «Агроконтраст» с. Нове Залісся Бородянського району Київської області.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!