Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3350 Вибір теми і складання плану роботи, Фінансовий облік, УБПУ

Вибір теми і складання плану роботи, Фінансовий облік, УБПУ

« Назад

1. Вибір теми і складання плану роботи

Тему курсової роботи студенти вибирають самостійно відповідно до тематики методичних рекомендацій Додаток 1.

Курсову роботу виконують на основі вивчення літературних джерел, інструкцій, а також планових, облікових і звітних матеріалів конкретного підприємства.

Приступаючи до виконання курсової роботи, студент повинен самостійно або з допомогою керівника підібрати матеріал, який буде покладено в її основу, скласти детальний список необхідної літератури, вивчити її і зробити висновки.

Перш за все необхідно ознайомитися з нормативними та інструктивними матеріалами Міністерства фінансів України, Міністерства аграрної політики і продовольства України, монографіями, статтями, підручниками та навчальними посібниками.

Необхідну літературу студент повинен підбирати за каталогом або довідковою картотекою бібліотеки, інструктивний матеріал має знайти в довідкових і періодичних виданнях та інформаційних бюлетенях.

Після підбору та ретельного вивчення літератури студент складає план, у якому необхідно врахувати:

  • теоретичні основи обліку з обраної теми (із посиланнями на нормативні акти, інструкції, вказівки, положення, що регламентують облік даного об’єкта на підприємстві);

  • вимоги, що ставляться до обліку даного об’єкта і можливості їх забезпечення при діючому порядку обліку (особливу увагу потрібно приділити оперативно-економічним і аналітичним функціям обліку);

  • прогресивний метод обліку та шляхи його удосконалення для даного об’єкта;

  • критичну оцінку організації обліку об’єкта конкретного господарства та пропозиції щодо його вдосконалення;

  • основи організації первинного, аналітичного та синтетичного обліку з даної теми.

Перевірений керівником план курсової роботи відображається у змісті, де перелічуються заголовки усіх структурних частин курсової роботи і вказуються сторінки, на яких вони починаються. Зразок оформлення змісту курсової роботи поданий у Додатку №3.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!