Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3172 Тема 9 Спеціальні цільові фонди держави, Фінанси, НУДПСУ

Тема 9 Спеціальні цільові фонди держави, Фінанси, НУДПСУ

« Назад

 

Тема 9 Спеціальні цільові фонди держави

 

ПЛАН ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ

  1. Призначення державних цільових фондів та правові основи їх утворення.

  2. Пенсійний фонд України, його функції, формування та використання.

  3. Фонд соціального страхування України, його функції, формування та використання. 

Основні поняття: цільові централізовані фонди, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, Пенсійний фонд, пенсійне страхування, пенсійне зпбезпечення, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, Фонд охорони навколишнього природного середовища, Фонд соціального захисту інвалідів.

 

1. Призначення державних цільових фондів та правові основи їх утворення

Державні цільові фонди – це фонди грошових коштів, які мають цільове призначення і знаходяться в розпорядженні центральних та місцевих органів влади. Державні цільові фонди є однією з ланок загальнодержавних фінансів, порядок їх формування та використання регламентується відповідними законодавчими актами.

В сучасних умовах розвитку незалежної України роль державних цільових фондів значно зростає. Їх існування є необхідним і доцільним, оскільки сприяє здійсненню ефективного контролю за цільовим використанням коштів.

Державні цільові фонди можуть утворюватись шляхом:

- відокремлення із Державного бюджету окремих видатків, що мають важливе значення для держави;

- формування спеціальних фондів із самостійними джерелами доходів.

Джерелом формування державних цільових фондів є валовий внутрішній продукт країни. А мобілізація коштів здійснюється через:

- спеціальні збори (переважно обов’язкові);

- добровільні внески й пожертвування;

- позики;

- кредити;

- за рахунок бюджетних коштів.

Залежно від рівня, на якому утворюються державні цільові фонди, вони можуть бути: (схема 17)

- державними;

- місцевими.

Залежно від терміну дії державні цільові фонди поділяються на:

- постійні, створення яких пов’язане з виділенням окремих функцій держави (наприклад, пенсійне забезпечення тощо);

- тимчасові, які формуються з метою прискореного вирішення актуальних проблем. Вони створюються за конкретної необхідності і після вирішення проблеми закриваються.

Залежно від напрямків використання коштів розрізняють фонди:

- соціальні;

- економічні;

- науково-дослідні;

- страхові;

- міждержавні тощо. 

До соціальних фондів в Україні належать: Пенсійний фонд; Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття; Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування з тимчасової втрати працездатності; Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; Фонд соціального захисту інвалідів тощо.

Найбільшими за обсягом та найвагомішими за значенням в Україні є соціальні фонди.

В умовах переходу до ринкових відносин відбувається різка поляризація доходів та рівня життя окремих категорій населення. Наявність певних груп громадян, низький рівень матеріального забезпечення яких пов’язаний з незалежними від їхніх зусиль причин (кризові явища в економіці, стан здоров’я, вік, втрата роботи тощо), зумовлює необхідність формування механізму соціального захисту населення.

Загальнообов’язкове державне соціальне страхування – це система прав, обов’язків і гарантій, яка передбачає надання соціального захисту за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати страхових внесків, надання бюджетних коштів та інших джерел згідно діючого законодавства України.

Основними видами загальнообов’язкового державного соціального страхування є:

- пенсійне страхування;

- страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням;

- страхування на випадок безробіття;

- страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності.

Схема 17. Види державних цільових фондів в Україні 

 

2. Пенсійний фонд України, його функції, формування та використання

Пенсійний фонд України був створений у 1991 році. Головними завданнями фонду є:

- пенсійне забезпечення населення;

- фінансування програм підтримки пенсіонерів та інвалідів;

- міжнародне співробітництво з проблем пенсійного забезпечення тощо.

Пенсійний фонд України має трирівневу структуру (схема 18):

1 рівень – обов’язкова солідарна пенсійна система;

2 рівень – накопичувальна система;

3 рівень – система недержавного пенсійного забезпечення (необов’язкова) 

Джерелами формування Пенсійного фонду України є: (таблиця 4)

- обов’язкові внески суб’єктів господарювання і громадян;

- кошти Державного бюджету України, призначені для виплати пенсій військовослужбовцям;

- добровільні внески і пожертвування;

- інші надходження. 

Схема 18. Структура пенсійної системи України 

Відповідно до ЗУ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», з 01.01.11 в Україні сплачується єдиний внесок до соціальних фондів держави. Для кожної відповідної галузі ставки встановлені в залежності від класу професійного ризику (приклад ставок розглядається в табл. 5). 

Таблиця 4. Джерела доходів та напрямки видатків Пенсійного фонду України

Джерела доходів та напрямки видатків Пенсійного фонду України

Пенсійний фонд України

Джерела доходів

Напрямки видатків

1. Внески підприємств у розмірі 36,3% до Фонду заробітної плати (з бюджетних установ)

 

1. Виплати пенсій:

- за віком;

- за інвалідністю;

- при втраті годувальника;

- за вислугу років;

- інших видів.

2. Страхові платежі громадян у розмірі 3,6 % із заробітної плати та інших доходів

2. Виплати допомог по догляду за дитиною

3. Доходи від розміщення тимчасово вільних коштів фонду

– сум фінансових санкцій, стягнених за порушення порядку сплати зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування

3. Утримання органів пенсійного фонду

4. Добровільні внески та пожертвування, інші доходи

4.Організація та проведення масовороз’яснювальної роботи

Таблиця 5

Розміри єдиного соціального внеску

|Клас професійного

ризику виробництва|

 Розмір єдиного внеску

 1

36,76

 2

36,77

 3

36,78

 4

36,79

 5

36,8

 6

36,82

 7

36,83

Даний внесок підприємства та установи сплачують до органів державної казначейської служби, яка перераховує сплачені кошти до соціальних фондів у розмірах, наведених в таблиці 6. 

Таблиця 6 

Клас

професійного

ризику

виробництва

 

Загально- обов'язкове державне

пенсійне

страхування

(до солідарної

системи)

 

Загально- обов'язкове державне

соціальне

страхування

на випадок

безробіття

 

Загально-

обов'язкове

державне

соціальне

страхування

у зв'язку з

тимчасовою

втратою

працездатності та

витратами

зумовленими

похованням

 

Загально-

обов'язкове

державне соціальне

страхування

від

нещасного

випадку на

виробництві

та професійного

захворювання, які спричинили

втрату

працездатності

1

90,3156

4,0805

3,8085

1,7954

2

90,291

4,0794

3,8075

1,8221

3

90,2665

4,0783

3,8064

1,8488

4

90,2419

4,0772

3,8054

1,8755

Громадяни, які працюють на умовах трудового договору, а також виконують роботи згідно з цивільно-правовими договорами, сплачують збір на обов’язкове державне пенсійне страхування в розмірі 3,6% сукупного оподатковуваного доходу.

Для осіб, які мають статус державного службовця, існує інший порядок розрахунку суми збору до Пенсійного фонду України.

Кошти акумульовані у Пенсійному фонді України, спрямовуються на:

- виплату пенсій (трудових і соціальних);

- виплату пенсій військовослужбовцям;

- виплату допомоги на поховання непрацюючих пенсіонерів;

- реалізацію державних та регіональних програм соціальної підтримки пенсіонерів, інвалідів та інших категорій громадян, що потребують допомоги;

- організацію та проведення роз’яснювальної роботи;

- забезпечення поточної діяльності та утримання органів Пенсійного фонду тощо.

 

3. Фонд соціального страхування України, його функції, формування та використання

Функціонування фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, пов’язане з необхідністю відшкодування витрат працюючих громадян у випадках тимчасової непрацездатності, а також витрат, зумовлених народженням та похованням.

Джерелами доходів Фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності є: (таблиця 5)

- частина суми єдиного соціального внеску у розмірах, зазначених у таблиці 6 і визначених Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» ;

- страхові платежі найманих працівників у розмірі 0,5% сукупного оподатковуваного доходу;

- асигнування з бюджету;

- благодійні внески;

- інші надходження.

Із Фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності здійснюються видатки на:

а) виплату допомог:

- по тимчасовій непрацездатності;

- у зв’язку з вагітністю і пологами;

- при народженні дитини;

- по догляду за дитиною до досягнення нею трьохрічного віку;

- на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві).

б) санаторно-курортне лікування і відпочинок, надання дієтичного харчування;

в) забезпечення поточної діяльності фонду й утримання органів управління.

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань створений з метою проведення профілактичних заходів з охорони праці, відновлення здоров’я та працездатності потерпілих на виробництві від нещасних випадків, відшкодування матеріальної та моральної шкоди застрахованим та членам їх сімей.

Джерелами доходів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві є: (таблиця 6)

- (залежно від рівня професійного ризику);

- штрафні санкції за порушення законодавства з охорони праці;

- добровільні внески;

- інші надходження.

Кошти фонду спрямовуються на:

- фінансування профілактичних заходів по запобіганню нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням;

- відновлення здоров’я та працездатності потерпілого;

- відшкодування збитків, заподіяних працівникові каліцтвом;

- виплату пенсій по інвалідності внаслідок нещасного випадку чи професійного захворювання;

- надання допомоги на поховання осіб, які померли внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!