Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3132 Типові плани курсових робіт з дисципліни Маркетинг, Частина 5

Типові плани курсових робіт з дисципліни Маркетинг, Частина 5

« Назад

Типові плани курсових робіт з дисципліни Маркетинг, Частина 5

Тема 21. Інтерактивний маркетинг

Вступ.

Розділ 1. Інтернет-технології як предмет і засіб маркетингу.

Розділ 2. Оцінка і аналіз використання можливостей мережі Інтернет в маркетинговій діяльності підприємства.

Розділ 3. Розробка маркетингових стратегій в рамках інтерактивного маркетингу.

Висновки.

Список використаних джерел.

У першому розділі необхідно розглянути мережу Інтернет як предмет і засіб маркетингу, її можливості для користувачів, викласти нову концепцію маркетингу в епоху електронної комерції.

У другому розділі слід провести аналіз використання комунікаційних засобів Інтернет-маркетингу: веб-сторінок, Інтернет-банерів, спеціальних рекламних сторінок і т.д. Оцінити використання різних сфер Інтернет-маркетингу: отримання інформації про ринок продукції (послуг); розповсюдження маркетингової інформації; тестування нового продукту (послуги); здійснення рекламних заходів; продаж товарів і послуг; підтримка зворотного зв’язку з клієнтами; підтримка зв’язків з громадськістю; пошук партнерів.

У третьому розділі необхідно розробити рекомендації щодо створення корпоративного сайту в Інтернеті, проаналізувати перспективи розвитку маркетингової діяльності підприємства на базі інтерактивних інформаційних технологій.

 

Тема 22. Глобальний маркетинг

Вступ.

Розділ 1. Теоретичні основи глобального маркетингу.

Розділ 2. Аналіз стратегій глобального маркетингу.

Розділ 3. Розробка маркетинг-мікса в глобальних умовах.

Висновки.

Список використаних джерел.

У першому розділі слід розкрити суть глобального маркетингу та розглянути процес формування системи маркетингової діяльності в умовах глобалізації.

У другому розділі необхідно проаналізувати чинники глобального макро- та мікромаркетингового середовища конкретної компанії; розглянути стратегії, що використовує компанія на міжнародних ринках; охарактеризувати особливості стратегічного планування в міжнародній компанії.

У третьому розділі запропонувати інструменти маркетинг-міксу для роботи міжнародної компанії в умовах глобалізації (наприклад, стратегії розподілу, ціноутворення і комунікацій).

 

Тема 23. Екологічний маркетинг

Вступ.

Розділ 1. Суть концепції екологічного маркетингу.

Розділ 2. Аналіз стану реалізації маркетингових механізмів в управлінні природоохоронною діяльністю підприємства.

Розділ. 3. Рекомендації щодо забезпечення реалізації стратегій екологічного маркетингу.

Висновки.

Список використаних джерел.

У першому розділі необхідно розкрити суть, специфіку та закономірності концепції екологічного маркетингу. Слід розглянути глобальні екологічні проблеми, перспективи їх вирішення.

У другому розділі необхідно на основі аналізу стану реалізації маркетингових механізмів в управлінні природоохоронною діяльністю підприємства визначити вимоги до якості управління екологічним маркетингом.

У третьому розділі необхідно запропонувати рекомендації щодо забезпечення реалізації стратегій екологічного маркетингу з метою підвищення ефективності управління підприємством.

 

Тема 24. Міжнародний маркетинг в діяльності підприємства

Вступ.

Розділ 1. Суть міжнародного маркетингу в умовах сучасного ринку.

Розділ 2. Дослідження основних напрямів використання міжнародного маркетингу в підвищенні ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Розділ 3. Розробка інструментів маркетингової діяльності підприємства на міжнародних ринках.

Висновки.

Список використаних джерел.

У першому розділі слід показати важливість міжнародних економічних відносин у розвитку міжнародного співтовариства, економічної інтеграції та міжнародного розподілу праці. Розглянути умови виходу країни на міжнародні ринки, передумови виникнення міжнародного маркетингу, його особливості. Провести дослідження основних напрямів використання міжнародного маркетингу в Україні.

У другому розділі на прикладі конкретної компанії розкрити особливості товарної політики в міжнародній торгівлі, суть експортно-імпортних торгових операцій, умови формування товарного асортименту. Розглянути товарну атрибутику (упаковку, маркіровку, товарний знак), сервіс, стратегії, інструменти просування товарів на міжнародному ринку. Провести аналіз зовнішньоекономічної діяльності конкретного підприємства, виявити недоліки.

У третьому розділі слід описати існуючі проблеми підприємства на міжнародних ринках і запропонувати напрями вдосконалення інструментарію міжнародного маркетингу.

 

Тема 25. Некомерційний маркетинг

Вступ.

Розділ 1. Суть некомерційного маркетингу та його роль в сучасному суспільстві.

Розділ 2. Маркетингові особливості сфери некомерційної діяльності в Україні.

Розділ 3. Підвищення результативності маркетингової діяльності некомерційних суб’єктів.

Висновки.

Список використаних джерел.

У першому розділі рекомендується розкрити сутність і умови виникнення некомерційного маркетингу, його роль в задоволенні попиту на некомерційні продукти.

У другому розділі необхідно розкрити специфічні особливості маркетингового середовища та організації маркетингового управління некомерційних суб’єктів, охарактеризувати процес планування та контролю маркетингу некомерційної організації.

У третьому розділі слід провести оцінку результативності та запропонувати засоби підвищення ефективності маркетингової діяльності організації.

Примітка. Вихідна інформація, що пропонується для написання курсової роботи, наведена в дод. И «Методичних рекомендацій...». 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!