Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3065 Завдання 15 Філософські вчення про походження свідомості, НУДПСУ

Завдання 15 Філософські вчення про походження свідомості, НУДПСУ

« Назад

Завдання 15 Філософські вчення про походження свідомості

Уважно опрацюйте наведені нижче філософські твердження щодо природи та походження свідомості, визначте, які позиції в них сформульовані.

"Людина - це частинка цього фізичного світу, її тіло, подібно до всієї іншої матерії, складається із електронів та протонів, які, як ми знаємо, підпорядковані тим же законам, що й електрони і протони, які входять у склад тварин або рослин. Деякі вчені вважають, що фізіологію ніколи не можна буде звести до фізики, але їх аргументи не дуже переконливі. Те, що ми називаємо думками, залежить, напевне, від організації звивин у мозку... Явну хімічну природу має енергія, що використовується для мислення. Наприклад, брак води в організмі перетворює розумну людину на ідіота. Феномени свідомості, вірогідно, пов'язані із матеріальною структурою... У нас також немає підстав вважати, що індивідуальне мислення продовжує існувати після смерті тіла, адже смерть руйнує організацію мозку і розпорошує енергію, що споживається звивинами".

(Б.Рассел)

Як би ви назвали висловлену тут позицію? Чи погоджуєтьсь ви з нею? Чому? Якщо не згідні, спробуйте виявити в ній сумнівні твердження.

"Мій внутрішній досвід не є об'єкт. Дух ніколи не є об'єктом. Свідомість визначає об'єктивований світ. Можна стверджувати примат свідомості над буттям. Особистість не породжується родовим космічним процесом, не породжується ні батьком, на матір'ю; вона походить від Бога, з'являється тут від іншого світу. Вана свідчить, що людина є перехрещенням двох світів, що в ній відбувається боротьба між духом та матерією ".

(М.О.Бердяєв)

Що це за позиція? Якою мірою вона є прийнятною для вас?

"Не викликає сумніву, що існує деяке всепроникаюче матеріальне та енергетично-інформаційне середовище, що іменується фізичним вакуумом. Тут приховані розгадки інформаційно-генетичних закономірностей... Частковим випадком вакуумно-інформаційних процесів постає феномен свідомості, яка ні в якому випадку не локалізується в одних лише мозкових клітинах, а проявляється через їх нерозривний зв'язок із іншими структурами об'єктивного світу. Глибинне інформаційне поле Всесвіту кодує та зберігає у вигляді голограм будь-яку інформацію, що надходить від живих та неживих структур".

(В.Дьомін, рос. астроном та космолог)

Якою мірою, на ваш погляд, дана позиція є сучасною? Чи прийнятна вона з огляду на можливість пояснити із її допомогою основні виявлення свідомості?

"Все розмаїття зовнішніх проявів мозкової діяльності зводиться до одного лише явища-м'язового руху. Чи сміється дитина, побачивши іграшку, чи посміхається Гарібальді, коли його женуть за надлишкову любов до батьківщини, чи тремтить дівчина від першої думки про кохання, чи створює Ньютон світові закони і пише їх па папері, - всюди кінцевим фактом постає м'язовий рух".

(І.М.Сеченов)

Як би ви означили даний підхід? Що в ньому є виправданим, а що - ні?

"Найбільше ускладнення виникає перед нами, коли ми приходимо до висновку про походження людини, це - високий рівень наших розумових здібностей та моральних якостей. Проте кожний, хто визнає принцип еволюції, повинен бачити, що розумові здібності вищих тварин якісно ті ж самі, що в людини, хоча вони відчутно відрізняються ступенем розвитку та здатні до подальшого вдосконалення ".

(Ч.Дарвін)

Зверніть увагу на те, як в даному твердженні відомого еволюціоніста позначається відмінність між людським та тваринним інтелектом, спробуйте довести помилковість цього твердження.

Походження людини еволюційним шляхом... для науки не являє сьогодні ніяких сумнівів. Але у XIX і на початку XX cm. намагались переважно прояснити минуле людини; результати таких розвідок з усією очевидністю встановили, що поява мислення на Землі відповідала "олюдненню" життя. Але зараз погляд наукової думки, спрямований вперед, на продовження людського феномена, виявляє в цьому напрямі ще більш дивну перспективу гуманізації людства. Людський рід вже не являє собою статичної сукупності елементів, а утворює деякий над-організм, що підпорядкований закону глобального зростання ".

(П.Теяр де Шарден)

Спробуйте з'ясувати, чим даний еволюційний підхід відрізняється від підходу Ч.Дарвіна, якою мірою він видається вам цікавим та виправданим?

Розгляньте докладно наведені тут твердження і виявіть: а) переваги та надбання кожної позиції; б) їх недоліки та обмеження; в) їх взаємо-доповнюваність. Спробуйте, спираючись на поданий матеріал окреслити властивості та прояви свідомості.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!