Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3047 Перелік питань з курсу Історія України

Перелік питань з курсу Історія України

« Назад

Перелік питань з курсу Історія України

 1. Первіснообщинний лад на території України.

 2. Трипільська культура.

 3. Кіммерійці, скіфи, сармати та інші племена на території України.

 4. Грецька колонізація Північного Причорномор’я.

 5. Східні слов’яни напередодні утворення держави, їх племінні об’єднання.

 6. Праукраїнська держава «Руська земля» Кий, Аскольд і Дір.

 7. Роль князів Олега, Ігоря, Ольги, і Святослава у становленні Київської держави.

 8. Завершення формування Київської держави. Володимир Великий і його реформи. Історичне значення хрещення Русі.

 9. Київська Русь за часів Ярослава Мудрого. «Руська правда».

 10. Відновлення могутності Київської держави за Володимира Мономаха.

 11. Політична роздробленість Київської Русі та її наслідки.

 12. Культура Київської Русі.

 13. Галицько-Волинське князівство за часів Романа Мстиславича і Данила Галицького.

 14. Монгольська навала та її наслідки для українських земель.

 15. Звільнення українських земель з-під влади Золотої Орди і входження їх до складу Великого Князівства Литовського.

 16. Спроби збереження української державності у складі Великого Князівства Литовського. Князь Свидригайло.

 17. Входження українських земель до складу Польщі. Люблінська унія та її наслідки для українських земель.

 18. Виникнення українського козацтва. Запорізька Січ та її устрій.

 19. Берестейська церковна унія та міжконфесійні відносини в Україні першій половині ХVІІ ст. Митрополит Петро Могила. Гетьман П. Сагайдачний.

 20. Козацько-селянські повстання наприкінці ХVІ – у першій половині ХVІІ ст.

 21. Причини та початок Національно-визвольної війни українського народу в середині. ХVІІ ст.

 22. Зовнішня політика Б. Хмельницького. Українсько-московський договір 1654 р. та його суть.

 23. Державне будівництво в ході Національно-визвольної війни середини ХVІІ ст. Б.Хмельницький – видатний політик і полководець.

 24. Гетьман І. Виговський і його спроба унезалежнення України від Москви.

 25. Боротьба гетьмана П.Дорошенка за об’єднання українських земель у незалежній державі.

 26. Гетьман І.Мазепа в українському національно-визвольному русі.

 27. Конституція П.Орлика – перша Конституція України.

 28. Ліквідація російським самодержавством гетьманства та решток автономного устрою Гетьманщини.

 29. Ліквідація Запорізької Січі, приєднання Криму і Північного Причорномор’я до Росії.

 30. Розподіли Речі Посполитої і входження українських земель до Австрійської і Російської імперій, їх адміністративно-територіальний устрій.

 31. Гайдамацький і опришківський рухи в Україні в першій половині ХVІІІ ст. Коліївщина.

 32. Національне відродження в Україні: характеристика і зміст основних етапів.

 33. Кирило-Мефодіївське товариство і його роль в українському національному відродженні. Роль Т.Г.Шевченка в українському національному відродженні.

 34. Революція 1848-1849 рр. в Австрійській імперії та національний рух в західноукраїнських землях.

 35. Російські реформи 60-70 років ХІХ ст. та соціально-економічний розвиток Наддніпрянської України.

 36. Виникнення та діяльність громад у другій половині ХІХ ст. В.Антонович.

 37. Суспільно-політичне життя в західноукраїнських землях у другій половині ХІХ ст. (народовці, москвофіли, радикали).

 38. Створення політичних партій в Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

 39. Культура, освіта і наука України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

 40. Україна в роки революції 1905-1907 років. Посилення національного гніту в період реакції.

 41. Перша світова війна і політичні сили України. Відношення партій і класів до війни. Діяльність Союзу визволення України.

 42. Формування та бойовий шлях Легіону січових стрільців в роки Першої світової війни.

 43. Початок української революції. Утворення Української Центральної Ради. М. Грушевський. Питання автономії України в діяльності Центральної Ради. І та ІІ Універсали.

 44. Історичне значення ІІІ Універсалу Центральної Ради та проголошення УНР.

 45. Харківський з’їзд рад та більшовицько-українська війна.

 46. ІV Універсал Центральної Ради та його історичне значення. Брестський мирний договір УНР з державами Німецько-Австрійського блоку.

 47. Гетьманський переворот. Внутрішня і зовнішня політика Української держави за П. Скоропадського.

 48. Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки, її внутрішня і зовнішня політика.

 49. Українсько-польська війна 1918-1919 рр. та її наслідки.

 50. Директорія, її внутрішня політика і зовнішньополітичні орієнтири. Історичне значення проголошення злуки УНР і ЗУНР.

 51. Політичний курс більшовиків в Україні у 1919-1920 рр. «Воєнний комунізм».

 52. Варшавська угода УНР та Польщі, зміст та наслідки.

 53. Радянсько-польська війна. Ризький мирний договір і його умови.

 54. Впровадження більшовиками нової економічної політики в Україні, його значення і наслідки.

 55. Українізація: причини, суть, наслідки.

 56. Голод в Україні у 1921-1923 рр.

 57. Процес входження України до СРСР та її статус у союзній державі.

 58. Здійснення індустріалізації в Україні. Будови перших п’ятирічок.

 59. Колективізація сільського господарства України та її наслідки. Голодомор 1932-1933 років.

 60. Суспільно-політичне і культурне життя в Україні в 1930-х роках. Сталінські репресії.

 61. Соціально-економічне становище Східної Галичини, українських земель у складі Румунії та Закарпаття у 20-30 роках ХХ ст.

 62. Суспільно-політичне життя в західноукраїнських землях, Північній Буковині і Закарпатті в 20-30 роках ХХ ст.

 63. Проголошення Карпатської України та її падіння.

 64. Радянсько-німецький договір про ненапад і процес включення західноукраїнських земель до УРСР та їх радянізація.

 65. Оборонні бої на території України у 1941-1942 роках.

 66. Окупаційний режим в Україні у 1941-1944 роках.

 67. Течії антифашистського руху опору в Україні в роки Другої світової війни та його внесок у перемогу над ворогом.

 68. Звільнення України від нацистської окупації та відбудова народного господарства України у 1943 – на початку 1950-х років.

 69. Культурне життя в Україні у другій половині 1940-х – на початку 1950-х років.

 70. Процес десталінізації в Україні, його позитивні сторони, непослідовність та обмеженість.

 71. Економічні реформи середини 1960-х років та наростання кризових явищ в економіці України.

 72. Опозиційний рух в Україні у 1960-х – першій половині 1980-х років.

 73. Україна в період «перебудови» М. Горбачова (друга половина 80-х-початок 90-х років) і початок національного відродження.

 74. Декларація про державний суверенітет України 1990 р. та Закон про економічну самостійність України 1990 р. та їх історичне значення.

 75. Спроба державного перевороту в СРСР у 1991 р. та події в Україні. Акт проголошення незалежності України.

 76. Розпад СРСР та роль України в утворенні Співдружності незалежних держав.

 77. Становлення багатопартійної системи в незалежній Україні: етапи та особливості.

 78. Конституційний процес у незалежній Україні та його особливості.

 79. Зовнішня політика незалежної України.

 80. Проблеми переходу до ринкових відносин в Україні та шляхи їх вирішення.

 81. Проблеми національно-культурного відродження в Україні на сучасному етапі.

 82. Політична криза 2004 – 2005 рр. і «Помаранчева революція».

 83. Суспільно-політичне, культурне та економічне життя в Україні у 2005 – 2009 рр. Зовнішня політика Президента В. Ющенка.

 84. Авторитарний режим Президента В. Януковича (2010 – 2014 рр.) і «Революція гідності».

 85. Економічна та суспільно-політична криза в Україні 2014 р. Російська інтервенція й окупація Криму.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!