Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2995 Навчально-тематичний план лекцій і практичних занять, Мікроекономіка, КНУ ім. Шевченка

Навчально-тематичний план лекцій і практичних занять, Мікроекономіка, КНУ ім. Шевченка

« Назад

Навчально-тематичний план лекцій і практичних занять

№ теми

Назва теми

Лекції

Практичні

Самостійна робота

1

Предмет, методи та методологія мікроекономіки

2

2

6

2

Ринковий механізм збалансування попиту та пропозиції. Еластичність попиту та пропозиції.

4

12

3

Теорія граничної корисності та поведінки споживача

2

10

4

Теорія виробництва та витрат.

2

2

12

5

Стратегія поведінки фірми на ринку досконалої конкуренції

2

2

10

6

Особливості поведінки фірми на ринку чистої монополії

2

12

7

Стратегія поведінки фірми на ринку монополістичної конкуренції

2

10

8

Олігополістична структура ринку. Антимонопольна політика

2

12

9

Ринок ресурсів Попит підприємства на ресурси в різних типах ринкових структур.

4

2

12

10

Загальна ринкова рівновага та ефективність

2

10

11

Неспроможність ринку: асиметрична інформація, зовнішні ефекти та суспільні блага

2

10

 

Разом

26

8

116

Загальний обсяг 150 год., в тому числі:

Лекції26 год.

Практичні8 год.

Самостійна робота116 год.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!