Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2961 Тема 7 Методика наукового дослідження, Основи наукових досліджень фінансової галузі, НУДПСУ

Тема 7 Методика наукового дослідження, Основи наукових досліджень фінансової галузі, НУДПСУ

« Назад

Тема 7 Методика наукового дослідження

Суть поняття "методика". Компоненти, що визначають необхідність індивідуалізації методики. Значення форми при виборі методики наукового дослідження.

Розробка робочої гіпотези. Суть поняття "гіпотеза". Стадії, які проходить процес розвитку гіпотез: висунення, формулювання, доказовість, уточнення.

Загальні принципи збору інформації. Оцінка змін і тенденцій в розвитку економіки під час збору інформації.

Збір інформаційного матеріалу в процесі роботи з літературними джерелами. Робота з фундаментальними літературними джерелами. Бібліографічні джерела. Складання бібліографії. "Чорнова робота" в наукових дослідженнях. Відбір інформаційного матеріалу.

Робота з цифровими матеріалами. Джерела надходження цифрових матеріалів. Вимоги до цифрового матеріалу, що збирається. Необхідність обробки цифрових матеріалів.

Використання табличних і графічних форм. Таблиці як наглядні дані. Вимоги до якості таблиць. Використання графічних методів при узагальненні і аналізу явища або процесу. 

Мета: донести до студентів сутність поняття методики, правильності її обрання та обґрунтування значення завершеного наукового дослідження.

Основні терміни та поняття:

>      Методика >          чорновик

>      Положення >       графічна форма

>      науковий документ >       конспект

>      буклет >               таблиця

 > інформаційний матеріал > цифровий матеріал

Семінарське заняття:

 1. Суть поняття "методика".

 2. Розробка робочої гіпотези.

 3. Загальні принципи збору інформаційного матеріалу.

 4. Збір інформаційного матеріалу в процесі роботи з літературними джерелами.

 5. Робота з цифровими матеріалами.

 6. Використання табличних і графічних форм.

Перелік питань до самостійної роботи:

 1. Оцінка змін і тенденцій в розвитку економіки під час збору інформації.

 2. Робота з фундаментальними літературними джерелами. Бібліографічні джерела.

 3. Складання бібліографії. "Чорнова робота" в наукових дослідженнях.

Індивідуальні завдання

Підготувати рецензію на наукову статтю обсягом до двох сторінок.

Контрольні запитання:

 1. Яка суть методики та відмінність її від методу?

 2. З якою метою розробляється робоча гіпотеза?

 3. Якими принципами слід керуватись при зборі матеріалу для наукового дослідження?

 4. Які особливості збору інформаційного матеріалу в процесі роботи з літературними джерелами?

 5. Які основні джерела отримання цифрових матеріалів?

 6. Які вимоги ставляться до підготовки таблиць і графічних форм наукової роботи?

Тестові завдання для перевірки засвоєних знань:

Завдання 1. Які методичні прийоми викладу наукового матеріалу?

а) цілісний;

б) послідовний;

в) вибірковий;

г) все зазначене вірно.

Завдання 2. Назвіть основні види абстракцій:

а) ізолювання;

б) конструктивізації;

в) потенційної здійсненності;

г) ототожнення;

д) моделювання;

є) індукції;

ж) дедукції;

з) узагальнення;

Завдання 3. Назвіть форми звітності при науковому дослідженні:

а) реферат;

б) інформація;

в) дисертація;

г) аналітична записка;

д) звіт;

є) все зазначене вірне.

Завдання 4. Щоб отримати достовірні знання при науковому дослідженні необхідно враховувати:

а) особливості об'єкта вивчення;

б) завдання дослідження;

в) умови, в яких протікає процес пізнання;

г) психологічні особливості науковця.

Завдання 5.Наукове передбачення, що висувається для пояснення будь якого явища, і потребує експериментальної перевірки та теоретичного обґрунтування, це...

а) гіпотеза;

б) наукова теорія;

в) експеримент;

г) апріорія;

д) аналітика;

є) тезис.

Завдання 6.Процес розвитку гіпотез проходить наступні стадії (розставте їх по порядку):

а) уточнення;

б) висунення;

в) формулювання;

г) перетворення;

д) доказовість;

Рекомендована література : (2, 7, 16, 20, 28, 31).

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!