Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2942 Варіант 8, Завдання для контрольної роботи №2, Теорія та практика справочинства

Варіант 8, Завдання для контрольної роботи №2, Теорія та практика справочинства

« Назад

ВАРІАНТ 8

1. Публічний виступ як важливий засіб комунікації. Види публічних виступів. Мистецтво аргументації під час публічних виступів.

2. Поняття про діловий (службовий) лист, його реквізити. Класифікація ділових листів.

3. Практичне завдання.

3.1. Подайте 5 зразків документів (розписка, звіт, довідка, повідомлення про захід, заява).

3.2. Відредагуйте. Запишіть правильний варіант та визначте, який це документ за: а) призначенням; б) походженням; в) місцем виникнення; г) формою.

Росписка

20 серпня 2012 року у присутності двух свідків Бондаренко Миколи та Швець Стьопи я Денисенко Толік узяв у борг гроші у суммі 100 гр. в Цибулі О. Т. які обов’язково отдам не пізніше 8. ХІ. 2012г. Свідки: (підпис) Денисенко А. С.

3.3. Поясніть значеннєві відмінності між словами. Уведіть п’ять з них (на вибір) до складу речень з вставними та вставленими конструкціями.

Дипломник – дипломант – дипломат; особовий – особливий – особистий; адресаадрес – адресат – адресант.

3.4. Запишіть, як називається:

- документ, у якому фіксуються процес і результати роботи колегіальних органів (зборів, засідань, нарад, конференцій), відображаються усі виступи з питань, що були розглянуті, та рішення, прийняті в результаті обговорення;

- копія частини документа, оформлена належним чином, яка видається на руки;

- документ, який містить письмове повідомлення про виконання певної роботи (завдань, доручень) за конкретний відтинок часу (місяць, квартал, рік).

3.5. Виправте помилки в слововживанні.

Добитися результатів, заключити договір, екзамен по математиці, дьоргати, жила площа, до сих пір, заключення виступу, друг друга, по дорученню, задавати питання, дякуючи допомозі, я до вас по справі, лоскут, кажеться, керуючий відділом, користуватися попитом, на рахунок стипендії, наробка.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!