Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2812 Перелік питань, які виносяться на екзамен, Психологія

Перелік питань, які виносяться на екзамен, Психологія

« Назад

Перелік питань, які виносяться на екзамен

Теоретичні питання

1. Предмет та завдання психології.

2. Історія становлення предмету психології.

3. Галузі психології.

4. Природа та сутність психіки.

5. Еволюція психіки.

6. Спостереження та експеримент як методи психології.

7. Опитування та тестування як методи психології.

8. Увага.

9. Пам’ять.

10. Відчуття та сприймання.

11. Мислення.

12. Уява.

13. Психологічна характеристика емоційної сфери.

14. Види емоцій, почуттів.

15. Природа та функції волі.

16. Вольові якості особистості, виховання волі.

17. Теорії структури особистості.

18. Спрямованість особистості

19. Темперамент.

20. Характер.

21. Здібності.

22. Діяльність та її структура.

23. Мотивація діяльності.

24. Види діяльності.

25. Поняття групи, види груп.

26. Аналіз взаємовідносин у малій групі.

27. Соціометричне дослідження малої групи.

28. Конформізм і груповий тиск.

29. Психологічні ознаки колективу.

30. Поняття структура та функції спілкування.

31. Види спілкування

32. Спілкування як обмін інформацією.

33. Характеристика процесу та механізмів пізнання людьми один одного.

34. Підходи до визначення компетентності у спілкуванні та технологій її формування.

35. Механізми психологічного впливу.

36. Вміння слухати, види слухання.

37. Ефективний зворотний зв’язок.

38. Елементи аналізу конфлікту.

39. Психологічні класифікації видів конфлікту.

40. Поведінка людини в конфлікті.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!