Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2796 Практичне завдання до теми 3, Університетська освіта, Основи роботи в системі дистанційного навчання

Практичне завдання до теми 3, Університетська освіта, Основи роботи в системі дистанційного навчання

« Назад

Практичне завдання до теми 3

Шановні студенти! Виконайте завдання та відповідь надішліть, будь-ласка, викладачу у вигляді файлу.

Завдання виконується всіма студентами і оцінюється максимально – 5 балів.

Нижче наведений перелік структурних підрозділів університету. Знайдіть, в яких аудиторіях та кімнатах вони знаходяться. Проаналізуйте, яких підрозділів в наведеному переліку бракує, а які змінили свою назву.

Результати виконання завдання оформіть у вигляді таблиці і надішліть файлом.

Структурні підрозділи Полтавського університету Економіки і торгівлі:

1. Стаціонарні факультети і кафедри з урахуванням напрямів під­готовки фахівців:

а) Факультет фінансів і обліку: Фінансів, Бухгалтерського обліку і аудиту, Міжнародної економіки, Економічної теорії, Документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах, Правознавства, Іноземних мов, Фінансової політики, грошового обігу і кредиту, Ділової іноземної мови.

б) Факультет економіки і менеджменту: Економіки підприємств, Бізнес-адміністрування та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Менеджменту, Вищої математики і фізики, Загальноекономічних дисциплін, Математичного моделювання і соціальної інформатики, Економічної кібернетики, Статистики, Управління персоналом і економіки праці.

в) Факультет товарознавства, торгівлі та маркетингу: Товарознавства продовольчих товарів, Товарознавства непродовольчих товарів, Експертизи та митної справи, Комерційної діяльності та підприємництва, Маркетингу, Хімії, Філософії та політології.

г) Факультет харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу: Технологій харчових виробництв і ресторанного господарства, Технологічного обладнання харчових виробництв і торгівлі, Туристичного та готельного бізнесу, Технології та організації харчових виробництв,  Загальноінженерних дисциплін, Культурології та історії, Фізичного виховання.

2. Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідго­товки спеціалістів (МІПК)

 • Факультет підвищення кваліфікації.

 • Факультет перепідготовки кадрів з нових напрямів розвитку науки, техніки і технологій.

 • Факультет підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

3. Центр перепідготовки спеціалістів з залученням фахівців із зарубіжних країн.

4. Структурні підрозділи за напрямами діяльності університету:

 • Науково-методична рада.

 • Науково-методичний центр управління якістю освітньої діяльності.

 • Науково-методичний центр інноваційних інформаційних технологій.

 • Навчальний центр.

 • Відділ кадрів.

 • Приймальна комісія.

5. Бібліотека.

 • Відділ автоматизації та електронної обробки документів бібліотеки.
 • Інформаційно-бібліографічний відділ

 • Відділ комплектування та обробки літератури

 • Електронний читальний зал

 • Загальний читальний зал

 • Абонементи навчальної та наукової літератури

 • Редакційно-видавничий центр.

6. Відділ планування та організації наукових досліджень.

 • Науково-дослідна лабораторія фундаментальних дослід­жень в галузі економіки.

 • Галузева науково-дослідна лабораторія.

 • Науково-дослідний центр «Харчові технології»

 • Науково-дослідний центр «Експертиза».

7. Рада студентського самоврядування.

8. Центр зв'язків з виробництвом (Бізнес-центр).

9. Музей університету.

10. Спортивний комплекс.

11. Медично-оздоровчий пункт.

12. Рада студентських гуртожитків.

13. Відділ міжнародних зв'язків.

14. Канцелярія.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!