Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2790 Довідкова інформація 1, Університетська освіта, Основи роботи в системі дистанційного навчання

Довідкова інформація 1, Університетська освіта, Основи роботи в системі дистанційного навчання

« Назад

Довідкова інформація 

Студентське самоврядування – це форма управління, за якої студенти на рівні академічної групи, факультету, гуртожитку, курсу, спеціальності, студентського містечка, іншого структурного підрозділу ВНЗ мають право самостійно вирішувати питання внутрішнього управління.

Головна мета діяльності органів студентського самоврядування полягає передусім у створенні умов самореалізації молодих людей в інтересах особистості, суспільства і держави. 
Органи студентського самоврядування виступають у ролі своєрідних посередників між адміністрацією університету і студентською громадою, забезпечуючи їх ефективне спілкування.

З метою організаційного та науково-методичного забезпечення впровадження студентського самоврядування у вищих навчальних закладах Міністерство освіти і науки України наказом від 03.04.01 № 166 затвердило “Положення про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах”. У даному Положенні визначається сутність студентського самоврядування, права і обов'язки студентів. “Самоврядування у вищому навчальному закладі – це самостійна громадська діяльність студентів із реалізації функцій управління вищим навчальним закладам, яка визначається ректоратом (адміністрацією), деканатами (відділеннями) і здійснюється студентами відповідно до мети і завдання, що стоять перед студентськими колективами”.

26 грудня 2005 року студентське самоврядування зареєструвало свій вищий орган – громадську організацію „Рада студентів та аспірантів ПУСКУ”. Структура студентського самоврядування ПУСКУ включає в себе: студентські ради гуртожитків, факультетів та академічних груп; студентські клуби кафедр і факультетів; наукові гуртки; спортивний, студентський клуби та студентське наукове товариство університету. Представники студентства є членами рад факультетів і вченої ради університету, а голова ради студентів та аспірантів – член ректорату.

Згідно із статтею 38 Закону України “Про вищу освіту” основними завданнями органів студентського самоврядування є:

  • забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема, стосовно організації навчального процесу;

  • забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;

  • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

  • сприяння створенню відповідних умов для проживання та відпочинку студентів;

  • сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об ' єднань, клубів за інтересами;

  • організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;

  • сприяння працевлаштуванню випускників;

  • участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

На державному рівні органи студентського самоврядування об'єднуються у Всеукраїнській студентській раді.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!