Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2769 Питання для підготовки до модульного та підсумкового контролю 2, Регіональна економіка

Питання для підготовки до модульного та підсумкового контролю 2, Регіональна економіка

« Назад

Питання для підготовки до модульного та підсумкового контролю

Модуль ІІ. Екологія

  1. Суперечливий характер взаємодії суспільства та природного середовища.

  2. Причини, ознаки та особливості сучасної екологічної кризи.

  3. Екологія як наука. Роль екологічних досліджень у вирішенні нагальних проблем природокористування.

  4. Вчення В.І. Вернадського про біосферу та ноосферу.

  5. Сутність та принципи раціонального природокористування.

  6. Забруднення природного середовища: види, причини, джерела, масштаби.

  7. Мета, види, об’єкти та суб’єкти екологічного моніторингу.

  8. Сутність та значення екологічного нормування.

  9. Статистична екологічна звітність природокористувачів.

10. Роль екологічної експертизи у зменшенні та попередженні негативного антропогенного впливу на навколишнє середовище.

11. Правова база природокористування та природоохоронної діяль­ності в Україні.

12. Ресурсозбереження як засіб забезпечення раціонального використання природних ресурсів та мінімізації шкідливого впливу на навколишнє середовище.

13. Економічні методи регулювання природокористування та приро­доохоронної діяльності.

14. Економічна оцінка природних ресурсів: зміст, мета, основні методичні підходи.

15. Еколого-економічна шкода: зміст, види, структура.

16. Методи визначення розмірів плати за забруднення навколиш­нього середовища

17. Економічна та соціальна ефективність природоохоронної діяльності.

18. Еколого-економічні проблеми регіонів України.

19. Міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища та його роль у вирішенні глобальних еко­логічних проблем.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!